ERGO Balti riikides: jätkusuutlik turust kiirem areng ning kahekordistunud kasum

25. august 2015

ERGO on Balti riikides 2015. aasta esimese poole jooksul näidanud suurepäraseid tulemusi ning edestanud turgu kõigis ärisegmentides.
Selle perioodi jooksul sõlmiti ERGO Balti riikides kindlustuslepinguid summas 89,3 miljonit eurot, mis oli 15% enam võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.  5,22 miljoni euro suurune kasum on rohkem kui kaks korda suurem kui eelmise aasta samal perioodil. 2015. aasta esimesel poolaastal on ERGO Balti riikides edestanud turgu kõigis segmentides. Kahjukindlustuses ning elu- ja ravikindlustuses kasvas turuosa 12,2%lt 13,2%ni. Kui Balti kindlustusturg kasvas 6,2%, siis ERGO kasvas 15%. 2015. aasta esimese poolaasta jooksul maksti ERGO klientidele Balti riikides peaaegu 44 miljonit eurot hüvitisi, 17% rohkem kui eelmine aasta samal perioodil.

Kommenteerides ERGO esimese poolaasta tulemusi, rõhutas ERGO Balti riikide juhatuse esimees dr Kestutis Bagdonavičius, et selline suurepärane tulemus on saavutatud tänu edukale kasvualgatuste rakendamisele, stabiilsele kahjusuhtele ja vähenenud kulusuhtele. „Vaatamata kasvavale konkurentsile on meie põhitegevuse kasumlik kasv tähelepanuväärne. Et säilitada konkurentsivõime ja kasumlikkus ka edaspidi, soovime pakkuda meie klientidele uuenduslikke lahendusi. Fookuses on ka digitaliseerimine ja uute äripotentsiaalide avamine."  

Kahjukindlustus näitab kasvu kõigis tegevusvaldkondades, välja arvatud veosed/transport, vedajavastutus, valdkondades, mis on tingitud geopoliitilisest olukorrast. Suurim kasv on sõidukikindlustuses. Elukindlustuse brutopreemiate kasv Eestis oli tingitud annuiteedi suurest mahust, Lätis ladusast koostööst pangakindlustusega ning Leedus elukindlustusele spetsialiseerunud müügivõrgu heast tööst. ERGO on Balti riikides ravikindlustuse turu tihedas konkurentsis juhipositsioonil.  
ERGO on kõigis Balti riikides näidanud turust paremaid tulemusi. 2015. aasta esimesel poolaastal kasvas Eesti kindlustusturg 4,6%, samas kui ERGO edestas seda oluliselt ja kasvas 15,3%. Lätis kasvas ERGO 16,6%, samas kui Läti kindlustusturg kasvas 7,6%. ERGO kasvas Leedus 11,9%, ka see kasv on 6,4 protsendilisest turukasvust kiirem.

2015. aasta esimese poolaasta jooksul maksti ERGO klientidele Balti riikides 44 miljonit hüvitisi, see summa on 17% suurem kui eelmine aasta samal perioodil. Suurim nõue oli Leedus kus tulekahju tõttu hüvitati 1,5 miljonit eurot.

ERGO ettevõtted on hästi kapitaliseeritud. Investeerimisportfelli märkimisväärne kasv 328 miljoni euroni (on seotud kasvavate elukindlustuse mahtudega.

Kommenteerides trende ja prognoose Balti riikide kindlustusturul prognoosib dr. Bagdonavičius Balti kindlustusturul kasvu mõningate eranditega. „ERGO prognoosid Balti riikides näitavad, et Balti riikide majandus taastub, ning samuti kasvavad käesoleval aastal ka kahjukindlustuse, elu- ja ravikindlustuse mahud. Kuid me peame siiski meeles pidama geopoliitilist keskkonda. Me läheneme uuele õiguslikule keskkonnale: EL Solventsus II direktiiv jõustub 1. jaanuaril 2016.

Suurim väljakutse kogu kindlustusvaldkonnale on muuta klientide käitumist kiirelt muutuvas digitaalses keskkonnas. Vajadus pakkuda pidevalt klientidele uuenduslikke lahendusi ei ole enam ainult IT ettevõtete eesõigus. Töötades ERGO Grupi kolleegidega erinevates Euroopa riikides oleme teadlikud, et kindlustusäri peab olema dünaamiline ning sammu pidama kiireneva elutempo ja uudseimate tehnoloogiliste suundadega. Keskenduda tuleb personaalsetele teenustele ja ennetada kliendi vajadusi," ütles dr. Bagdonavičius.