ERGO Balti riikides: rohkem klientidele välja makstud hüvitisi, suuremad kindlustuspreemiad ja kahekordistunud kasum

13. november 2012

ERGO Balti riikide kindlustusseltsides kasvasid selle aasta üheksa kuu jooksul sõlmitud lepingutest saadud kindlustuspreemiad ligi 107 miljoni euroni , kasv oli 10 protsenti.  Kasum kahekordistus ehk jõudis 7,9 miljoni euroni võrreldes eelmise aasta 2,9 miljoni euroga. Kolme esimese kvartali jooksul maksti ERGO Balti riikide klientidele välja eelmise aastaga võrreldes 8 protsenti rohkem kahjunõudeid. 2012. aastal maksti välja 65,5 miljonit eurot, 2011. aastal 60,6 miljonit eurot.

ERGO Balti riikide kindlustusseltside juhatuse esimehe dr Kęstutis Bagdonavičiuse sõnul elavdas kindlustusturgu Balti riikide majanduse järkjärguline ja mõõdukas taastumine. „Oleme rahul kolmanda kvartali tulemustega meie keerulistes turuoludes. Meie tulevikku vaatav riskijuhtimine, ettevaatlik investeerimispoliitika ja kasumile orienteeritud kindlustusriskide analüüs on praeguses keerulises makromajanduslikus keskkonnas osutunud äärmiselt tõhusaks ning just seetõttu on kasum ja kindlustuspreemiad suurenenud. Kõik ERGO Balti riikides tegutsevad kindlustusettevõtted saavutasid keerulistest majandusoludest hoolimata häid tulemusi. See vastab ERGO grupi kasumlikule kasvustrateegiale Balti riikides,” lausus dr Bagdonavičius.

Peaaegu igas riigis on ERGO tulemused olnud turu tulemustest paremad: ehkki Läti elukindlustusturg kahanes 4,7 protsenti, kasvas ERGO elukindlustuse osa Lätis 57 protsenti. Samuti kasvas ERGO turust kiiremini Eesti kahju-, elu- ja tervisekindlustuse ning Leedu elukindlustuse turul. Varakindlustuse segmendis suurenesid kindlustuspreemiad tänu peamiste tegevusliinide, eelkõige mootorsõidukikindlustuse valdkonna taastumisele. 2012. aastal varakindlustuse preemiate maht on 9 kuuga 80 miljonit eurot, 2011. aastal oli see samal perioodil 73,1 miljonit eurot.

Selle aasta kolmes kvartalis kasvas Eesti ERGOs kohustusliku liikluskindlustuse maht enam kui 26 protsenti ning Läti ERGO teatas nii kasko- kui ka kohustusliku liikluskindlustuse 26 protsendilisest suurenemisest. Leedus kasvas kaskokindlustus 22 protsenti.

Samuti saavutati head tulemused elu- ja tervisekindlustuse segmentides: nende kindlustuspreemiate maht, mis saadi ERGO Balti riikide kindlustusseltside sõlmitud lepingutest, ulatus enam kui 27 miljoni euroni (2011. aastal 24 miljonit eurot). Kõige rohkem kasvasid elukindlustuse valdkonna kindlustuspreemiad Lätis - 29 protsenti. Eesti on esikohal tervisekindlustuse preemiate poolest, mis kasvasid eelmise aastaga võrreldes samuti 29 protsenti.

7,9 miljoni euro suurune kasum vastab ERGO grupi kasumliku kasvu strateegiale Balti riikides. ERGO parandas veelgi oma finantstugevust ja -stabiilsust: ERGO Balti riikide kindlustusseltside 2012. aasta investeerimisportfell suurenes 341 miljoni euroni (2011. aastal 312 miljonit eurot) ja omakapital ulatus peaaegu 140 miljoni euroni (2011. aastal 134 miljonit eurot).

Selle aasta üheksa kuu jooksul maksti ERGO klientidele Balti riikides välja 8 protsenti rohkem kindlustusnõudeid kui eelmisel aastal. Kõige suuremad Eestis välja makstud kindlustushüvitised olid 400 000 eurot (välismaal toimunud sõidukikindlustusjuhtum) ja 200 000 eurot (laohoone tormi- ja vihmakahjustuste hüvitis). Lätis ületasid suurimad väljamakstud hüvitised 155 500 ja 134 500 eurot, mõlemad seotud tulekahjuga. Leedu ERGO maksis välja 290 000 eurot kaupluse tulekahjustuste hüvitamiseks.

ERGO Kindlustusgrupi Balti riikide kindlustusseltside tütarettevõtted (ERGO Valgevenes, ERGO Invest ja ERGO Funds) teenisid kasumit üle 270 000 euro.

Dr Bagdonavičius rõhutas ERGO Balti riikide tegevust puudutavaid prognoose kommenteerides, et tulevikuväljavaated on head ja paljutõotavad. „Positiivse makromajandusliku arengu põhjal oodatakse Balti kindlustusturu 3–4 protsendilist kasvu. Turu hõlvamine ja tihedus Balti riikides on võrreldes Euroopa ja Ida-Euroopa vastavate näitajatega endiselt väike, ent järjest suurenev kindlustusteadlikkus võib tuua kaasa suurema turupotentsiaali. Järgmiste aastate jooksul on oodata Balti kindlustusturu edasist konsolideerimist, mis toob kaasa senisest suurema piiriülese tegevuse filiaalide vahendusel,” sõnas dr Bagdonavičius.

ERGO Kindlustusselts Balti riikides

ERGO on Balti riikide juhtivaid kindlustusgruppe ja ainus, kes pakub kõiki kindlustustooteid alates varakindlustusest kuni õnnetusjuhtumikindlustuseni, samuti elu-, pensioni- ja ravikindlustust. Kindlustusmaksed ERGO Baltimaade seltsides ulatusid 2011. aastal üle 138,2 miljoni euro. Kindlustusgrupp tegutseb ka Valgevenes, pakkudes kahjukindlustusteenuseid. ERGO Kindlustusgrupi teenuseid, oskusteavet ja finantsstabiilsust usaldab Balti riikides üle 450 000 kliendi.

Balti riikides tegutsevad ERGO seltsid kuuluvad ERGO Kindlustusgruppi, mis on Euroopa üks suurimaid kindlustusseltse ja mille kindlustuspreemiad ulatuvad 20 miljardi euroni aastas. ERGO esindused tegutsevad rohkem kui 30 Euroopa ja Aasia riigis ning Kanadas. ning teenindab praeguse seisuga 40 miljonit klienti. ERGO enamusaktsionär on maailma üks suurimaid edasikindlustuskontserne Munich Re.