ERGO Baltikumis alustas 2017. aastat kasumlikult

23. mai 2017

ERGO Baltikumis näitas 2017. aasta esimeses kvartalis häid tulemusi ja suurendas ka turuosa. Kindlustuspreemiad mahuga 57,4 miljonit eurot kasvasid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 15,7%, 2016. aasta I kvartalis 49,61 miljonit eurot. Aruandeperiood lõppes 1,71 miljoni euro suuruse kasumiga, eelmisel aastal oli samal perioodil kahjum 2,9 miljonit eurot.  

Esimese kvartali jooksul maksti ERGOs Baltikumi klientidele välja 29,12 miljoni euro ulatuses hüvitisi, mis on ligi 9,1% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal - 2016. aasta I kvartalis maksti välja 26,7 miljonit eurot.  

Baltikumi üldine kindlustusturg kasvas viimase kahe kuuga 10,7%, kuid ERGO ületas selle tulemuse 3,6%-ga. ERGO turuosa kasvas 14,1%-lt 14,6%-ni.

ERGO kindlustusettevõtete juht Balti riikides Dr. Kestutis Bagdonavičius tõdes, et 2017. aasta algas väga tugeva kvartaliga: „Kõik kolm Balti riiki on näidanud kindlustuslepingute mahtude tõusu. See tulemus on vastavuses kahjukindlustuse kasvustrateegiaga, mis keskendub protsesside automatiseerimisele, investeeringutele IT valdkonnas, paindlikule hinnastamisele ning kliendikesksusele. ERGO Insurance SE kindlustuse tehniline tulemus on paranenud tänu riskijuhtimisele. Samuti on vähenenud suurte nõuete sagedus. Me oleme rahul ka ERGO Life Insurance SE mahtude suurenemisega.“  

Esimeses kvartalis kasvasid bruto kindlustuspreemiad Balti riikides tänu liikluskindlustuse, kaskokindlustuse ja varakindlustuse kasvustrateegiatele, samal ajal kui elukindlustuse valdkonnas tagas edu ravikindlustus.  

Väljamakstud hüvitiste summa 29,12 miljonit eurot on suurem kui eelmisel aastal. Suuremad kahjuhüvitised olid peamistes ärisuundades: liikluskindlustus, kaskokindlustus ning varakindlustus. Kõige suurem varakahju oli Leedus seoses ärihoone ja -seadmete põlengu ja ärikatkestusest tulenevate kahjudega, see ulatus 0,6 miljoni euroni. Läti suurim kahju ületas 0,20 miljonit eurot, tegemist oli erahoone põlenguga. Kõige suurem Eestis registreeritud kahju oli seoses liikluskindlustusega ja ületas 0,17 miljonit eurot.  

Kommenteerides Balti riikide kindlusturu trende rõhutab Dr. Bagdonavičius: „Hoolimata heast aasta algusest peame me keskenduma kindlustustehnilise kasumlikkuse tõstmisele kõigis ärisuundades ning uute seadusega sätestatud nõuete rakendamisele oma ettevõtetes, et tagada tõhus juhtimine ja klientide andmekaitse. Samuti keskendume edaspidigi oma protsesside arendamisele selleks, et pakkuda klientidele just neile sobivat hinda ja teenust.“  

ERGO Baltikumis  

ERGO on üks juhtivatest kindlustusseltsidest Baltikumis, pakkudes terviklikku valikut nii vara- kui elukindlustuslahendustest. ERGO Baltikumi kindlustuspreemiad ulatusid 2016. aastal 206 miljoni euroni. Eelmisel aastal maksti klientidele Balti riikides kahjuhüvitisi 133 miljonit euro ulatuses. Eestis, Lätis ja Leedus usaldab ERGO Grupi teenuseid, teadmisi ning finantsilist stabiilsust üle 600 000 kliendi. ERGO tegutseb ka Valgevenes, pakkudes seal teenuseid varakindlustusvaldkondades. Baltikumis tegutsevad ERGO ettevõtted kuuluvad ERGO Group AGsse – ühte suuremasse kindlustusgruppi Saksamaal ja Euroopas. Grupp on esindatud rohkem kui 30 riigis üle maailma keskendudes Euroopa ja Aasia turgudele. ERGO kuulub maailma ühte suurimasse, 1880. aastal loodud edasikindlustuskontserni Munich Re.