ERGO Baltikumis hüvitas 6 kuuga klientidele kahju 42 miljoni euro ulatuses

12. august 2011

Rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite (IFRS) kohaselt kogus ERGO Kindlustusgrupp Baltimaades 2011. aasta esimese kuue kuuga 66 miljonit eurot kindlustuspreemiaid. Poole aasta jooksul maksis ERGO klientidele välja hüvitisi enam kui 42 miljoni euro ulatuses. ERGO Life Insurance SE poolaastakasum kerkis 2010. aasta sama perioodiga võrreldes ligikaudu 2,5 korda, olles 2,48 miljonit eurot.
ERGO Balti kindlustusseltside juhatuse esimees dr Kestutis Bagdonavičius on veendunud, et Balti riikide taastuval majandusel on positiivne mõju turule ja et see viib tõusule ka kindlustusturu. „ERGO elukindlustusettevõtte kasumi kasv peegeldab hüvesid, mida Balti riikide elukindlustusseltside ühendamine pakub, samas kui ERGO Balti seltside erakordselt vastutustundlik suhtumine tehniliste eraldiste tähtsusesse on taganud viimasel poolaastal märkimisväärselt kasvanud hüvitiste kiire väljamaksmise,” märkis dr Bagdonavičius.

Ligikaudu 3 protsendi suurust kindlustuspreemiate kasvu võis täheldada nii vara- kui ka elukindlustussektoris. Varakindlustuspreemiate kasvu mõjutasid peamiselt kaskokindlustus ja kohustuslik liikluskindlustus. ERGO Leedu varakindlustusseltsis kasvasid need kindlustusliigid vastavalt 32 protsenti ja 20 protsenti. Elukindlustussegmendis kasvasid ERGO Leedu ja Läti seltside mahud peamiselt Vital Forsikring ASA kohalike tütarettevõtete elukindlustusportfelli ülevõtmise teel. Pärast Vital’i elukindlustusportfellide ülevõtmist Leedus ja Lätis 2010. aastal suurenes ERGO klientide arv 5500 võrra.

2011. aasta alguses asutatud Euroopa äriühing ERGO Life Insurance SE teenis üle 2,48 miljoni euro kasumit, mis on ligikaudu 2,5 korda enam kui samal perioodil aasta tagasi, mil kasum oli 911 900 eurot. Suurima panuse kasumisse andis ERGO Life Insurance SE Läti filiaal.

ERGO Balti varakindlustusseltside kahjunõuete arvu märkimisväärse kasvu tõttu 2011. aasta esimeses pooles maksis ERGO klientidele kindlustushüvitisi kokku ligikaudu 33,4 miljoni euro ulatuses (2010. aastal 31,3 miljonit eurot) – varakindlustussektor kasumisse ei jõudnud. Suurimad olid kahjuhüvitised Eestis, kus klientidele makstud hüvitised ulatusid 16 miljoni euroni. Suurim üksikjuhtumi hüvitis (ligikaudu 1 miljon eurot) maksti välja Leedus ühes piimatööstuses toimunud plahvatuse tõttu.

Dr Bagdonavičius on veendunud, et üldine majanduslik olukord võimaldab ennustada käesoleval aastal preemiate kiiremat kasvu. „Kindlustusturul toimus läbimurre 2010. aasta teises pooles. Siis algas peaaegu kõigi kindlustusliikide kasv. ERGO Kindlustusgrupi viimased prognoosid Balti riikide kohta viitavad positiivsetele suundumustele kõigis kindlustussegmentides. Erilised lootused on seotud kaskokindlustuse ja kohustusliku liikluskindlustuse valdkondadega. Kiiremat kasvu on oodata ka õnnetusjuhtumikindlustuse sektorilt – majanduslangus sundis inimesi oma prioriteete ümber hindama ja keskenduma majandusliku turvalisuse tagamisele õnnetuse korral. Me ootame mõõdukat kasvu ka elukindlustussegmendilt.” märkis juhatuse esimees dr Bagdonavičius.

ERGO Kindlustusgrupp Baltimaades

ERGO on üheks Balti riikide juhtivaks kindlustusgrupiks ja ainsaks, kes pakub kõiki kindlustustooteid alates varakindlustusest kuni õnnetusjuhtumikindlustuseni, samuti elu-, pensioni- ja tervisekindlustust. ERGO Kindlustusgrupp on esindatud ka Valgevenes, kus pakub klientidele kahjukindlustusteenuseid. ERGO Kindlustusgrupi teenuseid, oskusteavet ja finantsstabiilsust usaldab Balti riikides üle 450 000 kliendi.

Balti riikides tegutsevad ERGO seltsid kuuluvad ERGO Kindlustusgruppi, mis on Euroopa üks suurimaid kindlustusseltse ja mille kindlustuspreemiad ulatuvad 20 miljardi euroni aastas. ERGO on esindatud enam kui 30 riigis Euroopas ja Aasias ning teenindab praeguse seisuga 40 miljonit klienti.

ERGO enamusaktsionär on maailma üks suurimaid edasikindlustuskontserne Munich Re.

Annika Loigu

ERGO Kindlustuse AS
Kommunikatsioonijuht
A. H. Tammsaare tee 47
11316 Tallinn
Harjumaa Eesti
Tel +372 610 6610
Faks +372 610 6501
annika.loigu@ergo.ee