ERGO hüvitas esimesel poolaastal Baltikumis kahjusid 77 miljoni euro eest

22. august 2018

ERGO näitas Baltimaades 2018. aasta kahes esimeses kvartalis väga tugevaid tulemusi nii brutokindlustuspreemiate kui ka kasumi osas. Kindlustuspreemiad ulatusid 128 miljoni euroni (2017. aasta samal perioodil 115 miljonit eurot). Kokku maksis ERGO tänavu esimesel poolaastal klientidele Balti riikides välja 77 miljonit eurot hüvitisi (2017. aasta samal perioodil 69 miljonit eurot). Puhastulu moodustas 6,8 miljonit eurot, kasvades aastases võrdluses 50 protsenti.

ERGO Balti riikide kindlustusseltside tegevjuht dr Kestutis Bagdonavičiusi sõnul on klientidele tehtud väljamakstud nõuete suurele summale vaatamata saavutanud selts väga hea brutokindlustuspreemiate kasvu ja teeninud kasumit. “Kõik kolm riiki on näidanud kahjukindlustuspreemiate mahtude kasvu kõikides tegevussuundades. Elukindlustustegevuse arengusuund on turuga vastavuses. Uued riskielukindlustuse lepingud on mahukasvu andnud positiivse panuse,“ lisas ta. 

Kahjukäsitluse väljamaksed summas 77 miljonit eurot olid kõrgemad kui eelmisel aastal. Suurimad kahjud olid peamistes tegevusvaldkondades: liikluskindlustus, kaskokindlustus ja varakindlustus. Suurim nõue oli Eestis seoses rongiõnnetusega, mille kahju ületas 1,2 miljonit eurot ning mille lõplik summa on veel täpsustamisel. Suurimad varalised nõuded esitati ärikinnisvara valdkonnas, kus kahjunõuete summad ületasid vastavalt 280 000 eurot ja 200 000 miljonit eurot Eestis ja Lätis. 

Tuleviku suundi kommenteerides toob dr Bagdonavičius esile järgmise: “Balti riikide kasumlikkus on paranenud, kuid tihe konkurents turul on endiselt suur katsumus. Turukeskkond on dünaamiline ning nõuab nii uusi lahendusi klientidele kui ka keskendumist kõrgele töökvaliteedile. Keskendume oma tehnilise kasumlikkuse parandamisele kõikides tegevussuundades ning kasutame ära turu pakutavaid võimalusi nii, et kliendid saavad nende ootustele vastava hinnaga teenuse."