ERGO hüvitas mullu kahjusid 27,7 miljoni euro eest

27. jaanuar 2016

ERGO hüvitas Eestis 2015. aastal 24,6 miljoni euro eest kahjukindlustuse ning 3,1 miljoni euro ulatuses elukindlustuse kahjusid. Aasta varasemaga võrreldes maksti kahjusid välja 1,3 miljoni euro võrra rohkem. Kokku teatati ERGO-le möödunud aastal 26 201 kahjujuhtumist.

Kõige suurema osa kahjudest moodustasid sõidukikahjud. Kokku teatati möödunud aastal 16 737 sõidukitega seotud juhtumist. ERGO kahjukindlustuse osakonna juhataja Caterina Lepvaltsi sõnul ulatus kõige kallima kaskokindlustuse juhtumi kahjusumma
118 000 euroni. “Tegemist oli õnnetusega, mille käigus purunes Neeruti mõisa tornikiivri tõstmisel kraana. Negatiivsetest trendidest rääkides võiks välja tuua aga kolmandas kvartalis sagenenud premium-klassi sõidukite vargused,” rääkis Lepvalts.

Isikukahjusid registreeriti möödunud aastal kokku 5 516. Neist suurema osa moodustasid pereliikme haigestumise tulemusel ära jäänud perereisid. “Sedasorti kahjusid saavad inimesed enda jaoks ära hoida, kui reisikindlustus sõlmitakse õigeaegselt. Pärast haigestumist kindlustuspoliisi sõlmimisest enam kasu ei ole ning kindlustus reisikahjusid ei korva,” selgitas Lepvalts.

Kõige suurem reisikindlustuse juhtum toimus 2015. aastal Rootsis, kus kindlustatu sattus haiglasse lõhkenud pimesoolega. Kannatanu ravile- ja transpordile kulus kokku 62 000 eurot. “Kahjuks oli ERGO jaoks eelmisel aastal ka kaks surmaga lõppenud reisikindlustuse juhtumit Hispaanias ja Nepalis,” lisas Lepvalts.

Varakahjusid registreeris ERGO 2015. aastal kokku 3 948. Neist suurimad kahjujuhtumid olid põlengutega seotud. “Kõige  suuremaks osutus Tallinna vanalinnas toimunud põleng, mille kahjusumma ulatus kokku 350 000 euroni,” tõi Lepvalts näite. Lisaks registreeriti mitu enam kui 60 000 euro suurust kahjujuhtumit, kus transpordi käigus sai kahjustada või hävines koorem.