ERGO jaoks Balti riikides oli 2015. eduka kasvu aasta

1. märts 2016

2015. aastal on ERGO näidanud Baltimaades suurepäraseid tulemusi nii kindlustuspreemiate kui ka kasumi osas ning on kasvanud turust kiiremini kõikidel tegevussuundadel. Kindlustuslepingute arv kogusummas 186 miljonit eurot kasvas võrreldes eelmise aastaga ligi 14%. Puhastulu moodustas 4,33 miljonit eurot. Kahjukindlustuses ning elu- ja ravikindlustuses suurenes turuosa 12,6%-lt 13,5%-le. Samal ajal kui Balti kindlustusturg kasvas 6,8%, kasvas ERGO 13,9%.

2015. aastal maksti ERGO klientidele Balti riikides hüvitistena välja 98 miljonit eurot, mis on ligikaudu 19,5% rohkem kui eelmisel aastal.

Kommenteerides ERGO 2015. aasta tulemusi Balti riikides, rõhutab dr Bagdonavičius, ERGO kindlustusettevõtete juht Balti riikides, et isegi karmi konkurentsi tingimustes suudab ERGO hoida Balti riikide kindlustusturul oma positsiooni. „Oleme saavutanud ambitsioonika orgaanilise kasvustrateegiaga suurepäraseid tulemusi kõikides Balti riikides ning ERGO on turul kõikides tegevussuundades turu kasvust kiirem. Kahjukindlustuses vedas preemiate kasvu peamiselt liikluskindlustus. Elu- ja ravikindlustuses saavutati kasv tänu annuiteetidele Eestis, pankade kaudu müüdavale kindlustusele Lätis ja tervisekindlustusele Leedus. Koos elukindlustusmahtude kasvuga on kasvanud märkimisväärselt ka investeerimisportfell. Meie ettevõtte kasv on endiselt märkimisväärne,“ räägib dr Bagdonavičius.

2015. aasta 12 kuuga maksti ERGO klientidele Balti riikides välja 98 miljonit eurot hüvitisi. Suurim nõue registreeriti seoses tulekahjuga Leedus, summas 1,5 miljonit eurot. Eestis ületas suurim tulekahjuga seotud nõue 0,45 miljonit eurot. Lätis registreeriti suurim, enam kui 0,34 miljoni eurone kahju ehituskindlustuses.

Kommenteerides kindlustusturu trende Balti riikides, rõhutab dr Bagdonavičius tugevat keskendumist kliendi vajadustele ja efektiivsusele mis on juhitud innovatsioonist ja digitaliseerumisest. „Näeme kindlustusturul innovatsioonikultuuri loomise trendi, mis on vajalik, kui vaadata klientide muutuvat käitumist ja digitaalkeskkonna kiiret arengut. Maailmas on ERGO grupp keskendunud tugevalt innovatsioonile ja digitaliseerimisele, kuna soovib olla innovatsiooni ning digitaalsete muutuste eestvedajaks. Oleme veendunud, et uuenduslik mõtlemine ja toimimisviis kujutavad meie sidusrühmade jaoks olulist väärtust,“ ütleb dr Bagdonavičius.

Dr Bagdonavičiuse sõnul ootab kindlustusturgu alates sellest aastast uus õiguskeskkond Solventsus II, mis annab tulemustele kindlustusturul uue rütmi.