Reisikindlustus ei kata rahutuste ja streikidega seotud kahjusid

1. aprill 2014

ERGO Insurance SE juhib tähelepanu, et reisikindlustus ei kata rahutuste ja lennustreikidega seonduvaid kahjusid.

Seoses suurenenud julgeolekuohuga Egiptuses, soovitab Välisministeerium ohutuse eesmärgil vältida reisimist ka sealsetesse turismikuurortidesse. Sama soovitab ka ERGO Insurance SE, juhtides tähelepanu, et reisikindlustus ei hüvita rahutustega seonduvaid kahjusid.

ERGO kahjukäsitluse osakonna juhataja Caterina Lepvaltsi sõnul tuleb turvalisuse huvides enne riskipiirkondadesse reisimist väga tõsiselt järele mõelda. „Rahutuste korral võivad jõudude vahekorrad muutuda väga kiiresti ja on võimatu tagada turistide täielikku turvalisust. Ka kindlustustingimused on koostatud stabiilseid olusid silmas pidades, seepärast ei hõlma reisikindlustus kõikvõimalikke rahutustega kaasneda võivaid kahjusid,” selgitas Lepvalts ja ütles, et taolises olukorras on parim viis end ja oma peret kaitsta reisi ära jättes.

Lepvalts lisas, et reisikindlustuse tingimuste kohaselt ei kuulu hüvitamisele ka lennufirmade streigiga seotud kahjud. Nimelt on Lufthansa teatanud 2.–4. aprillini vältavast kolmepäevasest streigist, mis mõjutab ka Tallinn-Frankfurdi liini reisijaid. Soovitame kõigil reisijail võtta ühendust Lufthansa või oma reisikorraldajaga.

 Värske info Lufthansa streigi kohta Lufthansa kodulehel (inglise keeles): http://www.lufthansa.com/de/en/Travel-information