ERGO kahjukindlustusseltsid Balti riikides ühinevad Euroopa äriühinguks, peakontor tuleb Eestisse

11. jaanuar 2012

ERGO Balti riikide kahjukindlustusseltside ühinemise tähtpäevaks on 1. jaanuar 2013. Ühinemise järgselt on ettevõtte nimi ERGO Insurance SE. Peakontori asukohaks saab olema Eesti. Läti ja Leedu ERGO jätkavad ühinevas ettevõttes tegevust filiaalidena pakkudes klientidele ja koostööpartneritele järjest uusi teenuseid ning tõstes teenuse kvaliteeti veelgi.

“Me oleme rahul tulemustega, mis aastatagune ERGO elukindlustusseltside liitmine endaga kaasa tõi – kasumi kasv elukindlustuse segmendis näitab, et ettevõttel on tekkinud sünergiast vaid võita, ” ütles dr Kæstutis Bagdonavicius, ERGO Balti riikide kindlustusseltside juhatuse esimees

Kindlustusseltside ühendamine on osaks ERGO Balti riikide piiriülesest lähenemisest. Ühinemisega soovib ERGO tagada oma klientidele ja partneritele laias valikus teenuseid ja säilitada kõrget kvaliteedi taset kõigis ERGO Balti riikide ettevõtetes. "Soovime pakkuda klientidele uusi lahendusi kindlustusvaldkonna teenuste osas. Töötajatele annavad muudatused võimaluse enda arenguks mitmekultuurilises meeskonnas, jagada üksteisega parimaid praktikaid ja osaleda rahvusvahelistes projektides kõigis Balti riikides. Ettevõtte jaoks aitab see samm optimeerida kapitali ja suurendada konkurentsivõimet turul, samuti investeerida jätkusuutlikku arengusse," sõnas dr Bagdonavicius.

Kindlustustingimused ERGO klientide jaoks ei muutu ja seega ei ole vaja ka kindlustuslepinguid ühinemise tõttu muuta.

ERGO kindlustusgrupp Baltimaades

ERGO on üheks Balti riikide juhtivaks kindlustusgrupiks ja ainsaks, kes pakub kõiki kindlustustooteid alates varakindlustusest kuni õnnetusjuhtumikindlustuseni, samuti elu-, pensioni- ja tervisekindlustust. ERGO kindlustusgrupp on esindatud ka Valgevenes, kus pakub klientidele kahjukindlustusteenuseid. ERGO kindlustusgrupi teenuseid, oskusteavet ja finantsstabiilsust usaldab Balti riikides üle 450 000 kliendi.

Balti riikides tegutsevad ERGO seltsid kuuluvad ERGO kindlustusgruppi, mis on Euroopa üks suurimaid kindlustusandjaid ja mille kindlustusmaksed ulatuvad 20 miljardi euroni aastas. ERGO on esindatud enam kui 30 riigis Euroopas ja Aasias ning teenindab praeguse seisuga 40 miljonit klienti.

ERGO enamusaktsionär on maailma üks suurimaid edasikindlustuskontserne Munich Re.