ERGO kasvab Baltikumis kiiremini kui turg

19. november 2014

Selle aasta esimese kolme kvartaliga teenisid ERGO kindlustusseltsid Balti riikides rohkem kui 3,6 miljonit eurot kasumit (IFRSi alusel), mis on ligikaudu kümnendiku võrra rohkem kui 2013. aasta samal perioodil. Nende tulemuste taga oli eelkõige tervisekindlustuse sektori märkimisväärne elavnemine. 2014. aasta esimese üheksa kuuga sõlmis ERGO Baltimaades kindlustuslepinguid 5% võrra rohkem, 117 miljoni euro väärtuses. Suurem käive oli tingitud tervise- ja elukindlustuspreemiate suurenemisest, mis kasvasid koguni 19%. ERGO Baltimaade ettevõtetel läks kogu portfelli ulatuses paremini kui turul, kasvades 9,7%, samas kui turg kasvas 7,5%. Turuga võrreldes tegi ERGO suure hüppe tervisekindlustuses, kus ERGO suurendas oma Baltikumi turuosa 22,9%-ni.
„Kolme kvartali tulemused näitavad, et ERGO strateegia – keskenduda peamistele tegevusvaldkondadele – on olnud õige. Kasvame Baltikumis kiiremini kui turg,” rõhutas ERGO Insurance Groupi Balti riikide kindlustusseltside juhatuse esimees dr Kęstutis Bagdonavičius. Tema sõnul näitab teenitud tulu, et saavutatud kasv ei ole lihtsalt üürike edu. ERGO praeguste klientide lojaalsus ja nende vajadustele vastav teenuste lai valik on tegurid, mis tagavad edu. Kõik see annab alust eeldada, et aasta lõpus on ERGO tulemused veelgi paremad.

ERGO kõige kiiremini kasvav tegevusvaldkond on jätkuvalt tervise- ja elukindlustus – esimese üheksa kuuga kasvas kasum seal peaaegu 40%. Kõige suurema hüppe selles valdkonnas tegi ERGO Lätis. Seal suurenes sõlmitud elu- ja tervisekindlustuslepingute preemiate summa rohkem kui viiendiku võrra (22%) ja oli kokku 16,89 miljonit eurot. Tulude kasv elukindlustuspreemiatest oli sama muljetavaldav ka Eestis ja Leedus – vastavalt 19% (4,39 mln eurot) ja 16% (16,5 mln eurot).

Stabiilne tulu kahjukindlustusest võimaldab grupil hoida Baltimaade turul oma head positsiooni. Sel aastal saavutati kõige paremad tulemused kahjukindlustuse sektoris Leedus. Seal kasvasid preemiad kokku ligikaudu 3,5% ja ulatusid peaaegu 36 mln euroni.

2014. aasta esimeses kolmes kvartalis maksti ERGO Balti riikide klientidele kahjunõudeid välja 57,4 mln euro ulatuses. Sel perioodil oli Leedu suurim nõue Aafrika seakatkust tulenenud 2,2 mln eurot, Eestis ulatus rongiõnnetusega kaasnenud kahjunõue üle miljoni euro. Lätis oli ärihoones puhkenud tulekahju tõttu suurimaks esitatud nõudeks üle 0,7 miljoni euro.

2014. aasta esimese kolme kvartaliga kasvas ERGO investeerimisportfell Balti riikides 311 miljoni euroni.

Selle ja eelmise aasta esimese kolme kvartali andmete analüüs näitab, et ERGO tulemused Balti riikides ületavad kindlustusturu kasvu 2,2% ja ettevõtte turuosa on samal ajal kasvanud 13,1%-lt 13,4%-ni. ERGO turuosa kasvas kõige kiiremini Leedus tervisekindlustuse sektoris – 17,4%. Lätis ja Eestis suurenes ERGO turuosa elukindlustusturul vastavalt 10,5% ja 6,5%.

„Hüpe tervisekindlustuse sektoris on sellel aastal põhisuundumus kogu Baltimaade kindlustusturul. Selle taga on majanduse elavnemine ja üldsuse suurem teadlikkus. Teisest küljest vähenevad kahjukindlustuse sektoris turu konsolideerumisega stiimulid konkurentsi ägenemiseks, mis on viimasel ajal olnud eriti terav. Kuna inimeste sissetulekud suurenevad, konkureerivad kindlustusandjad sageli mitte ainult hinna, vaid ka kvaliteedinäitajatega,” analüüsis Bagdonavičius.