ERGO kasvas Balti riikides kindlustusturust kiiremini ja maksis klientidele rohkem hüvitisi

25. august 2016

Vastavalt rahvusvahelistele finantsaruandlusstandarditele (IFRS) moodustasid ERGO kindlustuspreemiad 2016. aasta I poolaastal Balti riikides ligi 99 miljonit eurot ja saavutasid 10 protsendilise kasvu võrreldes sama perioodiga eelmisel aastal. ERGO suurendas oma turuosa ja kasvas kõikides Balti riikides. Samal ajal kui Balti kindlustusturg kasvas 5,6 protsenti, kasvas ERGO 10,7 protsenti.

2016. aasta I poolaastal maksti ERGO klientidele Balti riikides hüvitistena välja üle 66 miljoni euro, kahjukindlustuses suurenesid kindlustatud kahjud ligikaudu 40 protsenti võrreldes sama perioodiga eelmisel aastal. Vaatamata suurenenud väljamaksetele kõikides peamistes kahjukindlustuse tegevussuundades, oli ERGO kasumlik – puhastulu moodustas 2,5 miljonit eurot.

2016. aasta 6 kuuga maksti ERGO klientidele Balti riikides välja 66 miljonit eurot hüvitisi. Suurim nõue registreeriti seoses tulekahjuga Eestis, summas 400 000 eurot. Lätis ja Leedus ületasid suuremad tulekahjuga seotud kahjunõuded 250 000 eurot.

Kommenteerides ERGO 2016. aasta I poolaasta tulemusi Balti riikides, dr Kęstutis Bagdonavičius, ERGO kindlustusettevõtete juht Balti riikides selgitab: „Vaatamata sellele, et nõuete väljamaksmise sagedus ja keskmine kahjusumma suurenesid kõikides peamistes tegevussuundades: liikluskindlustus, kasko ning eraisikute varakindlustus, kasvasime tänu meie kasvustrateegia elluviimisele turust kiiremini.“

Kõige märkimisväärsem kasv saavutati Lätis. Eestis on samuti kasvu näha olnud kõikides müügikanalites, samas kui Leedus on peamiseks kasvu mootoriks endiselt sõidukikindlustus.

Kommenteerides kindlustusturu trende Balti riikides, rõhutab dr Bagdonavičius tugevat keskendumist efektiivsusele, mille tõukejõuks on innovatsioon ja digitaliseerimine. „Kogu kindlustustööstuse suurimaks katsumuseks on klientide muutuv käitumine, mis on tingitud digitaalse keskkonna kiirest arengust. ERGO on strateegiaga seadnud kursi tulevasele edule, eesmärgiga muutuda veelgi ärksamaks, innovaatilisemaks, digitaalsemaks, konkurentsivõimelisemaks ja mis kõige olulisem – me soovime innovaatiliste lahendustega rahuldada oma klientide muutuvaid vajadusi ja ootusi,“ ütleb dr Bagdonavičius.