ERGO kindlustus hüvitas mullu Eestis üle 47 miljoni euro eest kahjusid

5. aprill 2023

ERGO kindlustus registreeris möödunud aastal Eestis üle 30 000 kahjujuhtumi ja maksis välja 47 miljoni euro eest hüvitisi. Kokku hüvitas ERGO kindlustus mullu Balti riikides kahjusid üle 220 miljoni euro väärtuses.

Kaks kolmandikku kõigist kahjudest moodustasid tavapäraselt sõidukitega seotud kahjud. Kokku maksti sõidukitega seotud kahjusid välja 25,7 miljoni euro väärtuses, mida on eelmise aastaga võrreldes ligi 1,8 miljonit rohkem. Mullusega võrreldes oli kahjusid rohkem just talvel, mil nende arv oli aasta keskmisest paarikümne protsendi võrra kõrgem. ERGO kahjukäsitluse valdkonna juhi Caterina Lepvaltsi sõnul põhjustasid selle eelkõige keerulised ilmastikuolud, mis panid autojuhtide sõiduoskused tõsiselt proovile. 

Möödunud aastal hakkas järsult kasvama ka reisikahjude arv, mida hüvitati aasta peale kokku 600 000 euro väärtuses. „Suve alguses ei olnud lennundusega seotud ettevõtted suure reisijate tulva vastuvõtmiseks valmis, mistõttu hakkas alates maikuust reisikahjude arv kiirelt kerkima ja suvekuud oli sarnased juba koroonaeelsele ajale,“ selgitas Lepvalts. 

Kodukahjusid registreeriti eelneva aastaga võrreldes 5% vähem. Umbes kolmandiku kõigist kodukindlustuse juhtumitest moodustasid veekahjud, kus just korterite puhul oli sagedasti põhjuseks näiteks ülemise naabri juurest alguse saanud veeleke. Lepvaltsi sõnul on seetõttu kodukindlustust sõlmides oluline lisada lepingusse ka vastutuskindlustus, kuna see aitab muu hulgas hüvitada ka veelekked, mis on põhjustatud alumistele korteritele. 

Kokku hüvitati kodukahjusid 3,5 miljoni euro väärtuses. Kuigi suvi ja sügis olid ilma poolest veidi rahulikumad, siis talvekuudel põhjustas palju kahjusid lumi ja jää, mis oma raskusega katuseid lõhkusid. „Kui aasta kokkuvõttes oli loodusjõudude tõttu tekkinud kahjusid eelneva aastaga võrreldes neljandiku võrra vähem, siis tulekahjudest ei olnud ka möödunud aastal pääsu ja suuremad neist jäid vahemikku 100-250 tuhat eurot,“ lisas Lepvalts.  

Õnnetusjuhtumikindlustuse kahjusid oli 2021. aastaga võrreldes kolmandiku võrra rohkem ja kahjusid maksti välja rohkem kui 1 miljoni euro eest. Suurim kahju, millest kindlustusele eelmisel aastal teatati oli laohoones toimunud tulekahju, kus kahju suurus ületas pool miljonit eurot.  

Baltikumi-üleselt tähistas möödunud aasta eelkõige uut trendi tööandjate mures oma töötajate heaolu pärast. „Kui veel viis aastat tagasi valisid tööandjate pigem töötajate esmaste tervisega seotud lisakaitsed, siis täna on tööandjad üha enam oma fookuse suunanud töötajate vaimsele tervisele, mistõttu on vaimse tervise spetsialistidel kindlustuspoliiside tasuliste meditsiiniteenuste hulgas aina olulisem koht ,“ sõnas Lepvalts.