ERGO kindlustus pälvis "Austame erinevusi" märgise

30. mai 2024

29. mail tunnustati ERGO kindlustust mitmekesise tööandja “Austame erinevusi” märgisega, mis tunnustab avaliku sektori organisatsioonide, ettevõtete ja vabaühenduste pingutusi väärtustada kõiki oma töötajaid koos nende erinevuste ja eripäradega.  
"Mitmekesisuse ja kaasatuse arendamine on üks meie eesmärkidest. Oleme võtnud fookusesse oma töötajate teadlikkuse suurendamise mitmekesisuse, võrdse kohtlemise ja kaasatuse teemal," rääkis ERGO kindlustuse personali- ja haldusosakonna juht  Helena Jõerand-Konsap. ERGO kui tööandja jaoks on oluline, et kõik töötajad tunneksime end hinnatuna, kaasatuna ja  võrdsetel alustel kohelduna. Jõerand-Konsapi sõnul annab märgis kindlustunde, et liigutakse organisatsioonina õiges suunas.

Märgist “Austame erinevusi” annab välja Eesti Inimõiguste Keskus koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga. Seda saavad taotleda kõik Eesti ettevõtted, kus väärtustatakse töötajaid, sõltumata nende erinevustest ja eripäradest.  Alates 2018. aastast välja antav märgis on tunnustus ja ühtlasi arenguvõimalus tööandjatele, kes väärtustavad mitmekesisust ja pingutavad kaasava töökeskkonna loomise nimel. Märgis kehtib kaks aastat.