ERGO kindlustusettevõtted Balti riikides: suurem käive ja rohkem väljamakseid klientidele

21. november 2011

ERGO ettevõtted Balti riikides kogusid 9 kuuga kindlustusmakseid kõikides kindlustusliikides kokku  97 miljonit eurot. Üheksa kuu kasum oli ligi 3 miljonit eurot.

ERGO juhatuse esimehe dr Kęstutis Bagdonavičiuse sõnul oli käesoleva aasta kindlustuspreemiate kasv planeeritud. "Stabiliseerumise märgid majanduses, stabiilsed tulemusnäitajad ja ettevõtte strateegia, samuti õigeaegselt ja järjepidevalt kasutusele võetud turgu arvestavad lahendused - need on põhjused, miks meie käive suurenes. Kõik ERGO ettevõtted Balti riikides on hoolimata nõudlikust majanduskeskkonnast saavutanud suurepäraseid tulemusi." lisas dr Bagdonavičius.

Eesti ERGOs kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ravikindlustuse segment 42,2 protsenti. Läti ERGOs oli suurim kahjukindlustuse kindlustusmaksete kasv, mis ulatus 22,3 protsendini võrdluses eelneva aastaga. Leedu juhib aga elukindlustuse maksete osas, need on aastaga 21 protsenti kasvanud. 

Preemiate kasv kõikides kindlustusliikides suurendas ka kahjunõuete suhet, eriti kasko- ja liikluskindlustuses. Käesoleva aasta üheksa kuu jooksul hüvitati kahjusid 48 miljoni euro ulatuses, seda on 2 miljoni euro võrra enam kui eelmise aasta samal perioodil.  

Kõik ERGO Balti riikide ettevõtete tütarettevõtted - ERGO Valgevene, ERGO Invest ja ERGO Funds – olid samuti 9 kuu kokkuvõttes kasumis. 

Kommenteerides selle aasta prognoose lisas  Dr.Kestutis Bagdonavičius, et eeldab kasvu kõigis segmentides. "Tuginedes viimastele prognoosidele usun, et Balti kindlustusturg naaseb kasvu teele. Pikaajaline kasvuperspektiiv on Baltikumis üsna positiivne. Kuigi tempo erineb riigiti, kindlustussektor siiski taastub," lisas Dr Bagdonavičius.