ERGO: Kindlustust panevad ostma soov turvatunde järgi ja finantsasutuste nõuded

17. jaanuar 2012

ERGO Baltikumi kindlustusettevõtete poolt tellitud ja Balti riikides läbi viidud klientide kindlustusharjumusi ja suhtumist käsitlenud uurimuse tulemused näitavad, et kindlustunne on kindlustust ostes inimese jaoks kõige olulisem.

Eestis nimetas 52 protsenti vastanutest just kindlustunnet motivaatoriks, mis neid kindlustust ostma paneb. Sellele järgnesid põhjustena pankade ja teiste krediidiasutuste nõuded (42 protsenti) ning asjaolu, et kindlustamist peetakse enesestmõistetavaks (28 protsenti).

Lätis nimetasid vastanud sarnaselt Eestiga neid kindlustust ostma motiveerinud faktoritena kindlustunnet (61 protsenti) ning pankade ja teiste krediidiasutuste nõudmisi (24 protsenti). Varasemat isiklikku positiivset kogemust, kus kindlustusest abi oli, toodi välja olulisuselt kolmanda argumendina.

Leedus nimetasid vastajad peamise motiveeriva faktorina kindlustunnet (55 protsenti), millele järgnes arusaam, et kindlustamine on enesestmõistetav (41 protsenti). Neile järgnes isiklik positiivne kogemus (22 protsenti). Erinevalt Lätist ja Eestist, kus pankade nõudmised on üks kolmest peamisest faktorist, mis motiveerivad inimesi kindlustust ostma, tundus see faktor Leedus oluline vaid 10 protsendile vastanutest.

Rohkem kui poolel Eesti, Läti ja Leedu leibkondade kulub kindlustusele kuni 286 eurot aastas. Eestis kulub 39 protsendil vastanud leibkondadest kindlustusele kuni 141 eurot aastas ja 22 protsendil vastanutest 142-286 eurot aastas.

Balti riikidest on enim vastanud Lätis – 32 protsenti vastanutest, kellel pole kindlustust ning kes ei kavatse seda aasta jooksul ka sõlmida. Eestis on vastav arv 22 protsenti ning Leedus 24 protsenti.

Küsitluses uuriti veel millist kolme kindlustusliiki küsitletud leibkondade esindajad enda jaoks kõige olulisemaks pidasid. Kõigis kolmes riigis nimetati kodukindlustust kõige olulisemana. Eestis seadis kodukindlustuse esikolmikusse 58 protsenti, Leedus 56 protsenti ja Lätis 63 protsenti vastanutest. Eestis oli teisel kohal olulisuselt liikluskindlustus (41 protsenti) ja elukindlustus kolmandal kohal (38 protsenti). Lätis oli olulisuselt teisel kohal tervisekindlustus (60 protsenti) kolmandal kohal liikluskindlustus. Leedus oli teisel kohal liikluskindlustus (50 protsenti) ning kolmandat-neljandat kohta jagas tervisekindlustus ja elukindlustus (44 protsenti).

Küsitluse viis ERGO tellimusel läbi Mindshare, küsitlusele vastas Eestis 686, Lätis 698 ning Leedus 2 440 inimest.

Annika Loigu

Kommunikatsioonijuht
Tel 610 6610
Mob 501 7654
E-post: annika.loigu@ergo.ee