ERGO on üks parima teenindusega kindlustusselts Eestis

14. aprill 2023

Eesti inimeste hinnangul pakuvad kindlustusseltsidest parimat teenindust Swedbank ja ERGO, selgub Kantar Emori värskest uuringust.

Soovitusindeksi NPS uuring kaardistas Eesti suurimad teenindusettevõtted, mille teenindusega on inimesed viimasel ajal kokku puutunud ja selgitas, mil määral nad oma sõpradele-tuttavatele neid soovitaksid. Märtsi kui hea teeninduse kuu lõpuks kokku pandud uuringust selgus, et inimeste hinnangul pakuvad parimat teeninduskogemust Eestis kinod, raamatupoed ja pakiveoteenused.  

Kindlustusvaldkonnas on peale Swedbanki ja ERGO kindlustuse muude seltside soovitusindeks aga langenud. Valdkondade vaates julgetakse soovitada kõige vähem infrastruktuuri ettevõtteid. Kokku kaardistati 85 ettevõtet 15 valdkonnas, uuringus küsitleti 2091 inimest. 

Kindlustusseltsidest pälvis kõrgeima soovitusindeksi (20) Swedbank P&C Insurance, ERGO oli punkt madalama näitajaga kohe kannul. Kahe esimese vahe järgmiste seltsidega on peaaegu kahekordne, seejuures kahe seltsi puhul oli soovitusindeks tugevas miinuses. Viimase aastaga on tuntavalt kasvanud nende hulk, kes on ERGOt 9 või 10 palliga hinnanud ja tuntavalt langenud mittesoovitajate, ehk 0-6 punktise hinnangu andnud klientide arv, mis soovitusindeksit mõjutabki. Erinevate vastajate gruppide arvestuses peavad ERGOt kõige paremaks kindlustusseltsiks Eesti rahvusest inimesed. Seejuures hindavad ERGOt kõrgemalt ennekõike just naised.  

ERGO kommunikatsiooni-, kliendisuhete- ja turundusosakonna juhi Helena Hyldahli sõnul on klientide tagasiside iga ettevõtte jaoks väga oluline, et klientide ootusi ja oma positsiooni selgelt tunnetada. “Aga eks me peame olema realistid – meelelahutussektoris on klientidel oma soovitust emotsionaalselt kergem anda. Näeme oma majasisesest tagasisideuuringust, et kliendid on pigem nõus kindlustust sõbrale-tuttavale soovitama alles peale konkreetse kahjujuhtumi toimumist ja selle ootuspärast lahendamist. Seega kõrvutame end pigem teiste kindlustusseltside kui valdkondadega, kes samuti iga päev kümnete õnnetusse sattunud ja kahju kannatanud inimestega tegelevad ja oleme rõõmsad, et meie soovitusindeks on tõusnud.“ 

"Suurepärane teenindus on midagi, mida inimesed oskavad hinnata ja teinekord tehakse ostuotsus teatud ettevõtte kasuks nimelt seetõttu, et sõber või tuttav selle ettevõtte kliendikogemusest nii vaimustunult rääkis,“ märkis uuringu avalikustamisel Kantar Emori uuringuekspert Kaisa Esko. „Hea teeninduse kuu lõpetuseks on rõõm tõdeda, et selgelt valdav enamus ehk 82 protsenti on neid ettevõtteid, mille puhul soovitajate osakaal on suurem kui mittesoovitajate oma.”