ERGO registreeris eelmisel aastal Eestis ligi 31 000 kahjujuhtumit

27. jaanuar 2020

Üks suuremasid kindlustusseltse ERGO registreeris eelmisel aastal Eestis 30 920 kahjujuhtumit, mida on 2430 võrra ehk 8,5 protsenti enam kui aasta varem. ERGO välja makstud kahjude kogusumma ulatus mullu 36,8 miljoni euroni, kasvades aastaga 2,5 miljoni euro ehk 7,4 protsendi võrra.

Registreeritud kahjujuhtumitest moodustasid kõige suurema hulga sõidukitega seotud kahjud, millest teatati kindlustusseltsile 17 555 korral. Neist omakorda veidi üle poole juhtumitest olid kaskokindlustuse juhtumid, mida registreeriti kokku 9453 keskmise kahjusummaga 1305 eurot. Kõik suurema kahju kaasa toonud kaskokindlustuse juhtumid olid teelt väljasõidud, milles osalesid veokid koos haagisega. Suurimad kahjusummad jäid vahemikku 50 000 kuni 70 000 eurot. 

Kodukindlustuse kahjujuhtumitest teatati ERGOle mullu 3595 korral. Kodukindlustuse keskmine kahjusumma ulatus 1059 euroni. Kõik suurimad kahjud tekkisid seoses eluhoonetes toimunud tulekahjudega, mida õnneks tuleb küll järjest harvem ette. Möödunud aasta suurim kodukindlustuse kahju ulatus 70 tuhande euroni. 

Elukindlustuse juhtumeid registreeris ERGO mullu 3491. Neist 3368 korral vajas kindlustatu ravikulude hüvitamist ja 123 korral juhul hüvitati klientidele elukindlustuse kahjusid. Surmaga lõppenud õnnetusi juhtus neli, neist kahe puhul oli tegemist tööõnnetusega ja kahel juhul liiklusõnnetusega. 

ERGO kindlustuse kahjukäsitlusvaldkonna juhi Caterina Lepvaltsi sõnul kasvasid eelmisel aastal nii keskmised kahjusummad kui ka väljamaksed ja seda üsna mitmel põhjusel. „Ühest küljest on suurenenud inimeste kindlustusalane teadlikkus – üha enam osatakse ja tahetakse end ja oma vara kindlustada, mis toob mõistagi kaasa ka kahjujuhtumite kasvu. Teisalt mõjutavad väljamaksete suurust nii sõidukite remondikulude kui ka ehitushindade kasv ning sissetulekute tõus, mistõttu suurenevad ka tervisekahjustustega seotud hüvitised,“ selgitas Lepvalts. 

Lisaks tegid ERGO kliendid eelmisel aastal enam kui 5000 telefonikõne ERGO Autoabisse, mis pakub tuge ERGO liiklus- ja kaskokindlustuse klientidele. Peamisteks abi vajamise põhjuseks oli tehniline rike või käivitusabi. 

Reisikindlustusega kaasnevale ERGO Reisiabi telefonile tegid hätta sattunud kliendid kokku 937 kõnet, neist enim ehk 377 seoses reisi ajal ilmnenud tervisemuredega. Teine olulisem pöördumise põhjus oli seotud reisil tekkinud tõrgetega - selliseid pöördumisi oli kokku 303.  

ERGO Koduabi telefonile tehtud kõnedest oli umbes 60 protsenti seotud veekahjudega – peamiseks põhjuseks purunenud veetoru enda või naabri korteris ja vihmavee läbi sadamine. Teine suurem koduabi kutsumise põhjus on lukuabi, kui klient on võtme kaotanud või koju jätnud.