ERGO statistika: rohkelt plekimõlkimisi ja ränk tööõnnetus Rootsis

14. detsember 2016

ERGO kindlustusele laekus novembris enam kui 2500 kahjuteadet, millest lõviosa moodustasid autode plekimõlkimised. Teatati ka kahe hukkunuga traagilisest tööõnnetusest Rootsis.

Kaskokahjud kasvasid novembris aasta varasemaga võrreldes 15%. Suurem osa enam kui 1500 kahjuteatest oli seotud libedusest tingitud plekimõlkimistega. “Paraku tuli vastu võtta ka teateid üliraskete tagajärgedega liiklusõnnetustest. Registreerisime ka mitu veokitega välismaal toimunud juhtumit, mille kahju suurused ulatusid mitmekümne tuhande euroni,” ütles ERGO kahjukäsitluse osakonna juhataja Caterina Lepvalts.

Ligemale 500 varakahjuga seotud juhtumist paistsid tavapärasest suuremas mahus silma kodukahjud. "ERGOs on kuust kuusse näidanud kõige suuremat kasvutrendi just kodukahjude arv (vrdl eelmise aastaga keskmiselt 50%). Väga suur osa kasvust on seotud nutiseadmete kahjustumisega,” lisas Lepvalts. Üks suurematest varakahjudest oli novembris üle kahekümne tuhande euro suurune juhtum, kus teelt väljasõidu tagajärjel sai kahjustada haagises olnud kaup.

Isikukahjudest on jätkuvalt kõige suurema osakaaluga reisikahjud. Paraku teatati novembris ERGO kindlustusele ka ühest eriti traagilisest tööõnnetusest Rootsis, mille tagajärjel hukkus kaks inimest.