ERGO tulemused Balti riikides 2012. a I ja II kvartalis: rohkem preemiaid, suurem kasum ja rohkem hüvitisi klientidele

13. august 2012

ERGO kindlustusseltsid Balti riikides teenisid aasta esimeses pooles üle 72,4 miljoni euro kindlustuspreemiaid, kasv oli 9,7 protsenti, ning 5,04 miljonit eurot kasumit. Poolaasta jooksul kasvasid ERGO klientidele Balti riikides makstud kindlustushüvitised üle 8,3 protsendi võrreldes eelmise aastaga. 2012. aastal on makstud välja 45,8 miljonit eurot, 2011. aastal oli väljamaksete summa 42,3 miljonit eurot.

ERGO Balti riikide kindlustusseltside juhatuse esimehe dr Kęstutis Bagdonavičiuse sõnul elavdas kindlustusturgu Balti riikide majanduse järkjärguline taastumine. „Kindlustuspreemiate ja kasumi kasvu saavutamise põhjused on majandusolukorra stabiliseerumine, mõistlikud lepingute sõlmimise põhimõtted ning lahendused, mida rakendati õigel ajal ja järjekindlalt turuolukorda arvestades. Hoolimata nõudlikust majanduskeskkonnast saavutasid kõik ERGO kindlustusseltsid Balti riikides suurepäraseid tulemusi, mis vastavad ERGO Grupi kasumliku kasvu strateegiale Balti riikides,” sõnas dr Bagdonavičius.

Kindlustuspreemiate kasv kahjukindlustussegmendis - 2012. aastal 53,9 miljonit eurot võrreldes 2011. aasta 49,9 miljoni euroga, saavutati tänu mootorsõidukite kindlustuse taastumisele kõigis Balti riikides. Käesoleva aasta kahe esimese kvartali jooksul kasvas kaskokindlustus ERGO Läti ja Leedu seltsides üle 30 protsendi, samas kui ERGO Eesti seltsis kasvas kohustuslik liikluskindlustus 24,3 protsenti. Häid tulemusi saavutati ka tervise- ja elukindlustuse segmentides: ERGO kasvas kõikides riikides turust kiiremini, teenides sõlmitud kindlustuslepingutelt üle 18,5 miljoni euro kindlustuspreemiaid, 2011. aastal oli see 15,9 miljonit eurot. Kõige kiiremini kasvas tervisekindlustuse segment Eestis – 37 protsenti. Elukindlustuspreemiate vallas hoiab esikohta Läti, kus eelmise aastaga võrreldes võis täheldada 38 protsendilist kasvu.

5,04 miljoni euro suurune kasum on kooskõlas ERGO Grupi kasumliku kasvu strateegiaga Balti riikides. ERGO suurendas finantstugevust ja stabiilsust veelgi: 2012. aastal kasvas ERGO Balti kindlustusseltside investeerimisportfell 348 miljoni euroni, 2011. aastal oli mahuks 312 miljonit.

Esimesel poolaastal hüvitati ERGO klientidele Balti riikides kahjukindlustusnõudeid eelmise aastaga võrreldes üle 2,1 protsendi rohkem ja elukindlustusnõudeid 30,7 protsenti enam. Eestis ületasid kolm suurimat nõuet 0,5 miljonit eurot – kaks neist olid seotud kinnisvara ja üks transpordivahendiga. Suurim Leedus esimesel poolaastal makstud hüvitis oli üle 0,78 miljoni euro, mis kulus tulekahjus kannatada saanud maja taastamisele. Lätis oli suurim nõue 0,1 miljonit eurot varastatud kaevandustraktori eest.

ERGO tütarettevõtted Balti riikides – ERGO Valgevene kindlustusselts, ERGO Invest ja ERGO Funds – teenisid üle 314 000 euro kasumit.

Kommenteerides ERGO Kindlustusgrupi prognoose Balti riikides, näeb dr Bagdonavičius häid ja paljutõotavaid tulevikuväljavaateid. „Ehkki igas riigis liigutakse erinevas tempos, jätkub kindlustussektori taastumine. Balti riikide pikaajalised kasvuväljavaated on üsna head. Sel aastal toimub ilmselt kindlustusturul tõenäoliselt nii mõnigi ühinemine. See tähendab, et tulevikus on Balti riikides vähem kindlustusseltse ning ettevõtjad saavad tegutseda tõhusamalt ja väiksemate kuludega, pakkudes kindlustuskaitset väiksema kindlustuspreemia eest, ent me peame olema ettevaatlikud, sest meid võib oodata ees majanduslanguse teine laine,” sõnas dr Bagdonavičius.

ERGO Kindlustusselts Balti riikides

ERGO on olnud Balti riikide juhtivaid kindlustuskontserne ja ainus, kes pakub kõiki kindlustustooteid alates varakindlustusest lõpetades õnnetusjuhtumikindlustusega, samuti elu-, pensioni- ja tervisekindlustust. ERGO Balti kindlustusseltside kindlustuspreemiad olid 2011. aastal 138,2 miljonit eurot. Eelmisel aastal maksti Balti riikides klientidele üle 82,3 miljoni kindlustushüvitisi. Kindlustusgrupp tegutseb ka Valgevenes, pakkudes kahjukindlustusteenuseid. ERGO Kindlustusgrupi teenuseid, oskusteavet ja finantsstabiilsust usaldab Balti riikides üle 550 000 kliendi.

Balti riikides tegutsevad ERGO seltsid kuuluvad ERGO Kindlustusgruppi, mis on Euroopa üks suurimaid kindlustusseltse ja mille kindlustuspreemiad ulatuvad 20 miljardi euroni aastas. 2011. aastal maksis ERGO klientidele 17,5 miljardit eurot hüvitisi. Maailmas on ERGO esindatud rohkem kui 30 riigis, peamiselt Euroopas ja Aasias, ning teenindab praeguse seisuga 40 miljonit klienti.

ERGO kuulub Munich Re kontserni, mis on maailma üks juhtivaid edasikindlustajaid ja riskide maandajaid.