ERGO turvalisusuuring: Üle poole Eesti elanikest kardab töökaotust

22. jaanuar 2015

ERGO Balti riike hõlmanud turvalisuseuuringust nähtub, et 52% töölkäivatest eestlastest kardab tööd kaotada ning peab vähetõenäoliseks uue, samaväärse töökoha leidmist.
Kõige enam kardavad töökaotust inimesed vanuses 35-44 (60% vastanutest) ja vanuses 45-54 (57% vastanutest). Kõige vähem muretsevad töö kaotamise pärast noored vanuses 18-24.
 
“Kuigi tööturu olukorrast ja heade töötajate puudusest on avalikkuses pidevalt juttu, ei tunne inimesed end sellegipoolest tulevikule ja karjäärile mõeldes kindlalt. See on ka igati mõistetav, sest uuringu järgi töö kaotamise ees hirmu tundvatel 35-54-aastastel inimestel on suure tõenäosusega pere ja lapsed ning kodulaen,” ütles ERGO Eesti kindlustusdirektor Andres Konsap. “Kuna 18-24-aastastel noortel pole enamikel juhtudel veel kohustusi kodulaenu ja pere ülalpidamise osas, ei tunne nad ka töökaotuse ees nii suurt hirmu,” lisas Konsap.
 
Uuringu järgi kardavad töökaotust mehed ja naised enam-vähem võrdselt. Samuti on töö kaotuse hirm võrdne nii avalikus kui erasektoris töötavatel inimesel.
 
ERGO turvatundeindeksi uuring viidi Eestis, Lätis ja Leedus läbi veebipõhise küsitlusena. Uuringufirma SKDS küsitlusele vastas Eestis 1000 inimest vanuses 18-74 eluaastat.