ERGO turvatundeindeks: inimesed on kõige rohkem mures tervise ja rahvusliku julgeoleku pärast

12. juuni 2015

ERGO Balti riikide turvatundeindeks näitas, et Lätis ja Leedus on inimeste kindlustunne pisut suurenenud, samas kui Eestis on see veidi langenud. Kõigis kolmes riigis muretsesid inimesed enim tervise pärast.
ERGO ja uuringufirma SKDS koostasid turvatundeindeksi juba teist aastat järjest, et saada teavet, kuidas Balti riikide elanikud hindavad igapäevaelu stabiilsust ning sellega seotud riske.

2015. aasta üldindeks on Lätis –12 (eelmisel aastal oli –13), Leedus –4 (oli –5) ning Eestis on see langenud +8-lt +6-le.

Eesti elanikud hindavad teiste Balti riikide elanikega võrreldes oluliselt erinevamalt oma riigi stabiilsust ja julgeolekut. Kuigi lätlaste ja leedukatega võrreldes muretsevad eestlased palju vähem kodumaa stabiilsuse ja julgeoleku pärast, langes indeks eelmise aasta näitajalt –4 siiski –12-le. Lätis oli see indeks -29 ja Leedus -14 ning turvatunne langes võrreldes eelmise aastaga vastavalt kahe ja kolme punkti võrra.

„Meile kui kindlustusseltsile on oluline aru saada, kuidas elanikud end tunnevad. Tänu sellele saame pakutavaid tooteid ja teenuseid klientide ootustele sobivamaks muuta. Sel aastal me näeme, et lätlased ja leedukad on eelmisest aastaga võrreldes vähem mures selle pärast, kuidas oma igapäeva kulutusi katta ning neil on kindlam tunne ka stabiilse töö osas,” ütles ERGO Balti seltside juhatuse esimees Kestutis Bagdonavičius. „Küsitluse tulemused näitavad, et kõige enam muretsetakse endiselt tervise ja töö pärast. Tähelepanuväärne on, et riikide stabiilsuse ja julgeolekuga seotud hinnangud on eelmise aastaga võrreldes halvenenud ning siin on kindlasti ka seos Venemaa ja Ukraina vahelise konfliktiga,” sõnas Bagdonavičius.

„Tegemist on unikaalse metoodikaga ning uuringu iga-aastane korraldamine pakub head võimalust jälgida ja võrrelda, kuidas riiklikud ning rahvusvahelised sündmused mõjutavad Balti riikide elanike meeleolu,” selgitab uurimisfirma SKDS direktor Arnis Kaktiņš. „Uuring näitab lisaks iga riigi iseloomulikke omadusi ning need on eriti silmatorkavad Läti ja Eesti tulemuste puhul. Lätlased tunnevad ennast vähem kindlalt ja on enese olukorra hindamisel ettevaatlikud, samas kui eestlased on oma saavutuste suhtes rohkem enesekindlad,” ütles Kaktiņš.

Turvatundeindeks tugineb spetsiaalsele metoodikale, kus vastajatel palutakse hinnata, kui palju nad muretsevad võimalike soovimatute või negatiivsete sündmuste pärast. Uuring hõlmab 43 turvatundega seotud aspekti viies valdkonnas: vara ja rahanduslik toimetulek, tervis, füüsiline turvalisus, tööhõive ning vastanu kodumaa stabiilsus ja julgeolek. Lisaks paluti osalejatel hinnata kindlustustunnet viie faktori lõikes. Need olid rahuolu oma eluga, suutlikkus mõjutada oma elu, hinnang oma materiaalsele heaolule, tulevikuplaanide ajaline pikkus ning leibkondade toimetulekuvõime sissetuleku kaotuse korral.

Uuringu andmed pärinevad uuringufirma SKDS kolmes Balti riigis korraldatud veebiküsitlusest. Igas riigis vastas küsimustele 1000 elanikku vanuses 18–74 eluaastat.