ERGO uuring: eestlased on oma eluga vähem rahul kui leedukad

28. oktoober 2014

Leedu elanikud on oma eluga märksa enam rahul kui eestlased ja lätlased, näitas ERGO tellimusel valminud mahukas uuring. ERGO turvalisusindeksi uuringu andmetel hindasid leedukad 10-palli skaalal oma eluga rahulolu keskmise hindega 6,74. Eesti tulemuseks kujunes 6,26 ja Lätil 6,12.
Eestis olid oma eluga enim rahul noored vanuses 18-24 eluaastat, naised üldiselt ning eesti rahvusest inimesed. Kogu Eesti keskmisest kõrgemaks kujunes nende eluga rahulolu, kes teenisid pereliikme kohta tulu vähemalt 500 eurot kuus.

ERGO kindlustusdirektori Andres Konsapi sõnul osutab uuring selgelt, et vanuse kasvades langeb Eesti inimeste rahulolu oma eluga. “Alles pensionieelikute ja –ealiste seas tegi see näitaja taas tõusu ülespoole, kuid jäi siiski madalamaks kui Eesti keskmine,” rääkis Konsap. “Siiski võib seeniorite veidi kasvanud rahulolunäitaja olla seotud sellega, et 54% Eesti inimestest vanuses 55-74 eluaastat pidas ennast jõukaks. See on konkurentsilt kõrgeim materiaalse kindlustatuse näitaja vanuserühmade lõikes, mis pigem kummutab kriitikat Eesti pensionisüsteemi arvel.”

45% Eesti elanikest pidas end uuringu andmetel jõukaks ning 42% puudustkannatavateks,  ülejäänud 13% ei osanud hinnangut anda. Vähekindlustatuid oli teistest enam keskealiste (35-54 eluaastat), maapiirkondade elanike ning pereliikme kohta kuus alla 400 euro teenivate inimeste seas. Lätlaste seas oli materiaalselt kindlustatute osakaal 48% ning leedukatel 43%.  

Lisaks küsiti uuringu käigus, mil määral omavad inimesed enda arvates kontrolli oma elu üle. Selle näitaja puhul oli kõrgeim tulemus Leedus, ulatudes 10-palli skaalal 7,48-ni. Eestlaste antud keskmine hinne küündis  7,03 ning lätlastel 6,52-ni. Sarnaselt oma eluga rahuloluga olid siin kõrgemad hinded naistel, noortel, eestlastel ning kõrgema palga teenijatel.

ERGO turvalisusindeksi uuring viidi Eestis, Lätis ja Leedus läbi veebipõhise küsitlusena. Uuringufirma SKDS küsitles Eestis ühtekokku 1000 inimest vanuses 18-74 eluaastast. ERGO turvalisusindeks hõlmab 43 turvalisusega seotud aspekti viies valdkonnas: vara ja rahanduslik toimetulek, tervis, füüsiline turvalisus, tööhõive ning vastanu kodumaa stabiilsus ja julgeolek.