ERGOle antud peresõbraliku ettevõtte kuldmärgis rõhutab inimlikkust

8. detsember 2022

Tervise- ja tööminister Peep Peterson ning sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo andsid eile ERGO kindlustusele üle peresõbraliku tööandja kõrgeima taseme tunnustuse ehk kuldmärgise. Auhinna vastu võtnud ERGO kindlustuse tegevjuhi Marek Ratniku sõnul on see tunnustus osaliselt ka pingutuste eest, et kodu- ja kontoritöö hübriidajastul oma inimesi kõige paremini toetada.

Peresõbraliku programm toetub kümnele põhikategooriale ja kuldmärgise saamine eeldab süsteemset ja kogu ettevõtet kaasavat strateegilist lähenemist, kus ei piisa vaid ühest silmapaistvast ettevõtmisest.

„Kuldmärgise programm on igale organisatsioonile hea teekaart, aga see ei saa olla eesmärk iseenesest. Iga ettevõte peab oma kultuurist lähtuvalt ise lahti mõtestama, mida ta tahab sisuliselt ära teha selleks, et tema inimesed tunneksid ennast tööl õnneliku ja hoituna,“ rääkis Marek Ratnik. „ERGOs alustasime oma eesmärkide ja väärtuste saavutamiseks kaks aastat tagasi 10 erineva töörühmaga, kuhu olid põhimõtteliselt kaasatud kõik meie töötajad, et nad saaksid ise panustada parema töökeskkonna loomise heaks.“

Koroonaajastu vaates kujunes töötajate poolt üheks fookusteemaks paindlike töötingimuste teema. „Oleme jõudnud selles osas tõesti palju ära teha. Alustasime kodukontori sisustuse toetussüsteemiga, et ergonoomilised lahendused ka tervisekriisi ajal kõrvale ei jääks. Kriisi tõttu kiiresti käivitatud kodukontori süsteem on nüüd paindlikkuse alustalana jäädavalt meie kultuuri osa,“ lisas ERGO personalijuht Evelin Roasto. „Nüüd me jätkame juba igapäevaselt end tõestanud hübriidtööga, mistõttu kolisime ka ERGO peakontori väiksemale ja keskkonnasäästlikumale pinnale, mis meie vajadustest lähtuvalt sai uudse ja tegevuspõhise ülesehituse. Kindlasti väärib esile tõstmist ka programmi raames juurutatud uus tööpuhkuse süsteem ehk workationi, kus töötajal on võimalus oma tööülesandeid täita välismaalt.“

Lisaks töökorralduse parandamisele juhiti varasemast rohkem tähelepanu ka töötajate arenguvõimalustele ja juhtimisele, vaimsele tervisele ning uute töötajate sisseelamisprogrammide täiustamisse. „Otsustasime näiteks ühiselt, et nädala selgroo murrame koosolekute vabalt ja kolmapäevaks ühiseid kõnesid ei planeeri, nii saab igaüks ühe päeva täiesti omas rütmis, omade asjadega tegeleda,“ tõi Roasto näite. Samuti on tavaks e-kirju saata ainult tööajal, austades töötajate vaba aega pere seltsis.

Kahe aasta vältel ERGO inimesi juhendanud konsultandi Katri Rohesalu sõnul on ettevõtte areng märkimisväärne. „Enamasti on töökeskkonna ja töötajate heaolu parandamise teemad pelgalt personalivaldkonna kanda, kuid ERGO puhul jäi silma, et ülesanded jagati koheselt terve ettevõtte vahel ära ja vastutus jagunes vaatamata tööspetsiifikale väga erinevate valdkondade vahel ära,“ tõi Rohesalu välja.

Peresõbraliku tööandja programmis osalemine on pikaajaline protsess, lõppmärgise saanud organisatsioonidel tuleb iga kahe aasta tagant läbida järelhindamine. Konsulteerimis- ja hindamisprotsess kätkeb endas tööelu erinevaid aspekte, alates värbamisest kuni töösuhte lõpetamiseni, hõlmates muu hulgas töötajate tunnustamist ja professionaalse arengu toetamist ning organisatsiooni hea töökeskkonna, suhtlemiskliima, organisatsioonikultuuri ja info liikumise tagamist.