Globaalne ERGO ja meie vastutus keskkonnamõjude vähendamisel

12. september 2022

ERGO Eesti ja Baltikum koos ülemaailmsete emaettevõtete Munich Re ja ERGO Grupiga on võtnud enda kanda ambitsioonikad kliimaeesmärgid, millest peamine on vähendada praegust süsinikdioksiidiheidet 2025. aastaks iga töötaja kohta 12%.

Meie brändisõnum „Tulevikust hoolimine on meie loomuses“ on kooskõlas rahvusvaheliste algatuste ja tegevustega, mis vähendavad meie organisatsiooni CO2-heitmeid.

Liitusime rahvusvahelise keskkonnajuhtimissüsteemiga (EMS), mis keskendub keskkonnanäitajate mõõtmisele, jälgimisele, tegevuste tulemuslikkuse hindamisele ning kestvale parandamisele läbi auditeerimise ERGO Eestis oktoobris, mille tulemusel antakse meile ISO 14001 sertifikaat.

Sarnased auditeerimised käivad ka ERGO Baltikumis, sest nii ISO 14001 kui ka EMAS sertifikaadid on tulevikus keskkonnateadliku äritegevuse garantiideks. Sõltumatu audit annab meile kindluse, et liigume oma kliimaeesmärkide täitmise suunas jõudsalt edasi.

Olete oodatud koos meiega kaasa rääkima ja mõtteid vahetama, kuidas saaksime üheskoos parandada keskkonnateadlikkust. Süsinikuheitmete vähendamine on järjepidev protsess, mida peame silmas oma kõikides toodetes ja tegevusvaldkondades. Ja muidugi töötades Baltikumi kõige keskkonnasõbralikumas ärikvartalis.