Grillist süttinud suvekodu põhjustas 77 tuhande euro ulatuses kahju

31. juuli 2019

Möödunud kuu suurima kahjuõnnetuse põhjustas grillimise tagajärjel süttinud suvila, mis tulekahjus täielikult hävis ja
77 000 euro suuruse kahjunõude tõi. Kokku registreeriti juunis ERGO kindlustuses enam kui 2000 kahjujuhtumit. Enim kasvasid suveperioodile omaselt reisikindlustusjuhtumite osakaal.

Ehkki koduaia lõketest ja grillimisest alguse saanud põlengute arv on ERGO varakahjude osakonna juht Erko Makienko sõnul märgatavalt vähenenud, siis aeg-ajalt neid siiski esineb. Päästeameti teavitustöö ja siinne seadusandlus avaldavad positiivset mõju ning inimesed on aias tule kasutamisel oluliselt hoolsamaks muutunud. 

„Koduaias või looduses lahtise leegiga ümber käies tuleb silmas pidada ohutusnõudeid ja veenduda, et grill või lõke ei seaks ohtu ümbritsevat loodust, inimesi ega esemeid. Lahtise leegiga grill peaks hoonetest ja taimestikust paiknema vähemalt 5 meetri kaugusel. Pärast grillimist ja lõkke tegemist tuleb veenduda, et tule saaks korralikult kustutatud,“ paneb Makienko südamele. 

Suuremates seltskondades tuleks kokku leppida vastutaja, kes jälgib tuld ja hoolitseb selle eest, et see saaks korralikult kustutatud. Avatud leegi puhul on oluline hoida silm peal ka muutlikul ilmal ja suure tuule korral ei tasu Makienko sõnul lõket teha.