Käimas on helkurikampaania „Pikad ööd on käes!“

22. oktoober 2014

Maanteeamet alustas septembri lõpul kaheksateistkümnendat liiklusohutusele pühendatud kampaaniat, mille eesmärk on juhtida inimeste tähelepanu endi nähtavakstegemisele liikluses. Selleks palutakse kõigil kontrollida, kas nad on end kaasliiklejatele nähtavaks teinud ning helkuri riiete külge riputanud.

Lisaks teavitustööle jaotab Maanteeamet ka tänavu koostöös vastutustundlike kindlustusettevõtete ning Politsei- ja Piirivalveametiga märkamatuks jäävatele jalakäijatele ja jalgratturitele üle 125 000 helkuri. Helkureid jaotatakse  politsei patrullautodest pimedal ajal ohus olevatele jalakäijatele ja jalgratturitele.

Helkurikampaania kestab septembri lõpust aasta lõpuni. Inimeste teadlikkus helkuri vajalikkusest on üsna kõrge, ent siiski tuleb pimeda aja saabudes selle kandmise vajadust taas meelde tuletada, kuna jätkuvalt saab sel ajal surma palju jalakäijaid, kellest vaid mõni üksik on kandnud õnnetuse ajal helkurit.

Maanteeameti statistika andmetel toimus 2013. aastal Eestis jalakäijatele 349 otsasõitu. Kokku hukkus õnnetustes 23 jalakäijat, neist pimedal ajal 15 inimest, kellest omakorda 12 ei kandnud helkurit. Tänavuse aasta üheksa esimese kuuga on toimunud 253 jalakäijale otsasõitu. Õnnetustes on hukkunud 14 jalakäijat, neist pimedal ajal 6 inimest, kellest 5 ei kandnud helkurit.

Seekordne kampaania toimub koostöös Politsei- ja Piirivalveameti ning IIZI Kindlustusmaakleri, Seesam, ERGO ja If Kindlustusega. Ohutut liiklemist!