Kes hüvitab löökaukudest saadud tuhandetesse eurodesse küündivad kulud?

26. märts 2024

Kevadekuulutajad ei ole ainult saabuvad linnud ja tärkavad lilled vaid kahjuks ka löökaugud teedel. Päevane sula ja öised külmakraadid lõhuvad asfalti ja toovad löökaugud esile. Kergematel juhtudel saab vigastada ainult rehv, halvemal juhul saab vigastada ka vedrustus ja mõni keredetail. On olnud ka juhtumeid, kui ratas sõiduki küljest eemaldub. Sellisel juhul võivad kahjud isegi 5000 euroni ulatuda. ERGO kindlustuse andmetel ulatuvad löökaukude puhul keskmised väljamaksed 1000–1500 euroni. Kes maksab kulud kinni ja mida juhid kahjunõude esitamisel kindlasti teadma peavad?

Kiireim viis hüvitise saamiseks on pöörduda kindlustusseltsi poole, seda muidugi juhul kui sõidukil on olemas kehtiv kaskokindlustuse leping. Kaskokindlustuse puhul tuleb arvestada siiski sellega, et auto remondikuludest jääb juhi kanda kokkulepitud omavastutus. Kohustuslik liikluskindlustus löökaugust tingitud kahjusid ei hüvita ja kui kaskokindlustust pole, siis on võimalik hüvitist nõuda tee valdajalt ehk kohalikult omavalitsuselt. Teeomanikult kogu hüvitise või kaskokindlustuse omavastutuse sissenõudmine võib kujuneda aga pikaks ja keerukaks protsessiks.
 

Millal on mõtet teeomaniku poole hüvitise saamiseks pöörduda?
Ehitusseadustiku kohaselt peab tee seisund tagama ohutu liiklemise. Kui see ei ole tagatud, peab tee omanik ohtlikud kohad liiklusmärkidega tähistama, liiklust piirama või tee sulgema. Nõuet on mõtet esitada juhul kui seda ei ole tehtud. „Näiteks peab üle 20 cm läbimõõduga ja üle 5 cm sügavusega auk olema tähistatud liikluskorraldusvahendiga. Märk “Ebatasane tee” ei pruugi olla piisav, mõnikord oleks teevaldaja pidanud lisaks liiklemise kiirust oluliselt piirama, aga seda saab hinnata politsei,“ selgitas ERGO transpordikahjude osakonna juht Raido Orulaid. 

Kas õnnetuse fikseerimiseks on vaja kutsuda kohale politsei?
Kaskokindlustuse puhul on asi lihtne: hüvitise taotlemiseks tuleks õnnetuspaigast helistada kindlustusseltsi ning järgida sealt saadud juhiseid, politseid pole vaja reeglina kutsuda. Teeomanikult kogu hüvitise või kaskokindlustuse omavastutuse sissenõudmine on aga keerukam ja selleks on vajalik politseipoolne juhtumi fikseerimine ja korrektselt vormistatud dokumentatsioon. „Politsei saab näiteks fikseerida kui puudus halvast teeolust hoiatav liiklusmärk või kui vaatamata märgi olemasolule tundub löökauk kahtlaselt suur või oleks pidanud lisaks kiirust piirama,“ rääkis Orulaid. Lisaks tasub kindlasti teha fotod õnnetuspaigast ja kahju saanud sõidukist. Tunnistajate olemasolul tasub võtta nendelt kontaktid. „Õnnetuse koha ja põhjuste puuduliku fikseerimise korral võib teeomanik väita, et sõidukijuht oli õnnetuses ise süüdi või et sõidukit ei lõhutud tema omandis oleval tänaval,“ toob Orulaid näiteid.   

Proovi jõuda kokkuleppeni läbirääkimiste teel!
Kui auto remondi maksumus ja muud kulud on selgunud, tuleb kahjunõue koos tõendusmaterjaliga saata teeomanikule. Halvimal juhul tuleb pöörduda ka kohtusse, kuid peab arvestama, et see võib minna kulukamaks kui tekkinud kahju ise ning kindlasti tasuks proovida kahjuhüvitises läbirääkimiste teel kokkuleppele jõuda. Suur eelis on neil, kel on olemas õigusabikulude kindlustus ja kes ei pea muretsema kohtukulude eest. Sekeldustest hoidumiseks tasub löökaugust läbi sõites algusest peale kõik korrektselt vormistada ja arvestada ülal toodud soovitustega.