Keskmiselt 1600 eurot kahju: värske üürnik saab suurimad riskid ära kindlustada

22. september 2023

Sügis on käes ja ülikoolilinnade üürikorterites seab end sisse hulk uusi inimesi. Murede ennetamiseks tasub enda riskid kindlustada, et vältida tuhandetesse eurodesse ulatuvaid kulusid.

Neil päevil kolivad ülikoolilinnadesse värskelt ellu astunud noored, kel varasem omapäi elamise kogemus kas puudub või siis piirdub lühema perioodiga. „Igaks juhuks tasuks elu alustaval noorel kaaluda üürniku vastutuskindluse sõlmimist, et kindlustada kahju, mida sa oma süül teistele kogemata põhjustad,“ ütles ERGO kindlustuse kahjukäsitlusvaldkonna juht Caterina Lepvalts.

Kindlustuslepingu sõlmimiseks ei pea olema korteri omanik, vaid piisab huvist end ja oma vara kaitsta. Üürnik võiks kaaluda just asjade ehk koduse vara kindlustamist ja vastutuskindlustust.

Ehkki ERGO ei pea vastutuskindlustuse vaatest eraldi arvestust just üürikorterites toimunud õnnetuste üle, on ilmne, et kulukaid intsidente tuleb ette päris sagedasti. Selle aasta esimese kaheksa kuuga on kodukindlustusega koos pakutava vastutuskindlustuse juhtumeid olnud kokku juba 198, neist 80% protsenti on erinevad veeavariid. „Enamasti põhjustab kahju mõne toru või vooliku purunemine, keskmine kahjusumma on 1600 eurot,“ ütles Lepvalts.

Kogemata jooksma jäänud veekraani tõttu võib kahjustatud saada ka alumise naabri elamine. Kui õnnetuse põhjustajal puudub vastutuskindlustus, tuleb tal naabrile tekitatud kahju omast taskust kinni maksta. Kulukaimad sedalaadi juhtumid on päädinud kuni 7000 euro suuruse kahjusummaga – kõik sõltub sellest, kui palju kahju vesi põhjustas ja milline oli korteri siseviimistlus.

Üürnik võiks mõelda ka oma isikliku vara kindlustamise peale – selle puhul hüvitatakse kahju, mis tekib mõne koduse õnnetusjuhtumi või varguse käigus. Kindlustamise esimese sammuna tuleks hinnata oma vara väärtust ja mõelda läbi, kui suur oleks summa juhul, kui need asjad tuleks uuesti osta. Selle järgi saab arvestada kindlustussumma, mis kataks piisaval määral isiklike asjade ligikaudse väärtuse.