Kodukindlustuse statistika: kaasomand tekitab naabrite vahel vaidlusi

2. detsember 2019

Kõige enam küsivad Eesti inimesed õigusnõustajatelt abi naabritega seotud küsimuste lahendamiseks ning kinnisvara varjatud puuduste kohta, selgub ERGO kodukindlustuse õigusnõustamise statistikast.

Tänavu suvel läbi viidud ERGO õigusabikulude kindlustuse uuring kinnitab, et korduvaid õigusabi vajavaid küsimusi ongi inimestel kõige enam seoses koduga. Enim tekitab peavalu kaasomandi rahumeelne jagamine ning kokkulepetest kinnipidamine.

„Palju küsitakse nõu ka seoses korteriühistutega, näiteks kuidas korraldada koosolekut või kuidas juhatuse liikmeid tagasi kutsuda. Segadust tekitab seegi, millised on inimeste õigused ja kohustused ühistu liikmena,“ rääkis ERGO õigusabikulude kindlustuse ärijuht Maiko Kalvet.

Viimase kolme aasta jooksul on juriidiliste probleemide ja küsimustega kokku puutunud iga teine eestlane. Samas viitab uuring, et viiendik eestimaalastest ei tea, kuhu juriidiliste probleemide lahendamiseks pöörduda. Uuringust selgus muu hulgas, et ehkki juriidiliste küsimustega puutub jätkuvalt kokku suur hulk inimesi, jätab iga viies nende lahendamiseks ekspertabi poole pöördumata ja küsimused lahendamata.

„Pooled uuringus osalenud toovad peamise põhjusena välja teenuse kõrge hinna. Olukorra parandamiseks hakkasime alates novembrist pakkuma kodukindlustuse omanikele tasuta õigusnõustamise teenust,“ lisas Kalvet. Seda võimalust kasutatakse tema sõnul aktiivselt ning uuritakse, kuidas oleks tekkinud vaidluses või avastatud situatsioonis kõige õigem käituda.