Kolme esimese kuu suurim kahju ulatus 135 000 euroni

11. aprill 2017

ERGO kahju- ja elukindlustusseltsid Eestis hüvitasid tänavu esimeses kvartalis 7,6 miljoni euro ulatuses kahjusid. Kõige enam said kannatada sõidukid, vähem registreeriti isiku- ja varakahjusid.

“Kõige sagedamini pöördutakse kindlustusse seoses õnnetusse sattunud sõidukitega. Kolme kuuga oli selliseid juhtumeid 4 224 ehk keskmiselt 47 juhtumit päevas,” ütles ERGO kahjukäsitluse osakonna juhataja Caterina Lepvalts. Kokku teatati esimeses kvartalis kindlustusele 6 870 kahjujuhtumist.

“Suurim kahju sündis traagiliste tagajärgedega liiklusõnnetusest Ida-Virumaal, kus rongi ja sõiduauto kokkupõrke tagajärjel kuulub eeldatavalt hüvitamisele kokku 135 000 eurot,” lisas Lepvalts. Teised sõidukitega seotud suuremad kahjud jäid vahemikku 40 000-90 000 eurot ja olid seotud välismaal veokitega juhtunud õnnetustega.

Varakahjude osas tegi kõige suuremat kahju eluhoonetes toimunud tulekahju, kus eeldatav kahjusumma ulatus 50 000 euroni. Isikukahjudest oli suurim väljamakse seotud ühel töötajal diagnoositud kutsehaigestumisega, mille tulemusel võib kindlustusandja pikaajaline hüvitamiskohustus ulatuda 60 000 euroni.