Kommentaar 16.03 Äripäevas ilmunud loole „Leedu autovaraste ohvrile jäi kuuliaukudega BMW ja kahjum.“

16. märts 2016


Rain Tomingas, transpordikahjude grupi juht, selgitab: lugu sisaldab olulist faktiviga - ERGO pakkumine oli arvestades ka omavastutust 19% uusväärtusest väiksem, seega ei saa pakkumise kohta öelda, et klient sai vaid "pool ostusummast".

Arvutuskäik:
Kliendil oli kindlustatud auto uusväärtuses, see tingimus kehtib 1 aasta või kuni 30 000 kilomeetrit. Kliendi auto läbisõit oli üle 60 000 km, seega arvestasime kahjuhüvitise arvutamisel turuhinda.

Sõiduki ostuhind oli 71 609 käibemaksuta. Kuna klient sai käbemaksust tagasi ainult 50%, siis oli sõiduki väärtuseks uuena 78 769,90 eurot (summa sisaldab 50% käibemaksu)

Sõiduk oli juhtumi hetkeks sõitnud üle 60 000 kilomeetri ja seoses sellega enam uusväärtuskindlustus ei rakendunud. Kahju hüvitamisel arvestasime kulumiga 10% (sellise läbisõiduga sõiduki kulumina võiks arvestada isegi rohkem ca 20%).

Seega oli meie hinnangul sõiduki reaalseks juhtumi eelseks väärtuseks 71 716,47 eurot (summa sisaldab 50% käibemaksust) ja juhtumi järgseks väärtuseks 20 000 eurot. Omavastutus vargusjuhtumi korral oli antud sõiduki puhul vastavalt lepingule 15%.
Omavastutuse arvestasime maha summast 51 716,47 eurot (juhtumi eelne väärtus lahutada jääkväärtus). Omavastutuse summaks oli seega 7 757,47 eurot. Omavastutus on arvestatud tegelikust kahjust ehk sõiduki väärtuse vähenemisest, mitte sõiduki juhtumi eelsest väärtusest. Vastasel korral oleks omavastutuse summa olnud 10 757,47 eurot.

Kliendile kuulub hüvitamisele 43 959 eurot (juhtumi eelse ja jääkväärtuse vahe summas 51 716,47 eurot lahutada lepingujärgne omavastutus 15% summas 7 757,47 eurot). Lisaks kuulub kliendile hüvitamisele täiendavalt sõiduki jääkväärtus summas 20 000 eurot juhul, kui klient sõiduki ERGO-le üle annab. Kliendil on võimalik sõiduk endale jätta ja otsustada ise, mida ta sõidukiga teeb. Kas müüb edasi või otsustab endale jätta.

Kui klient sõidukit meile üle ei anna ja otsustab ise sõiduki müügiga tegeleda, siis eeldatavalt loodab ta saada minimaalselt ERGO poolt pakutud hüvitist jäänuki eest summas 20 000 eurot või rohkem.

Kui klient sõiduki ERGO-le üle annab, on kogu makstava hüvitise suuruseks 63 959 eurot.

Kui võtta aluseks uue auto hind ja võttes arvesse omavastutust, hüvitame 81% uue auto hinnast. Kliendi kanda jääb seega 19% uue auto hinnast, millest 9% on hinnalangus tänu suurele läbisõidule ning ca 10% omavastutusest uue auto hinna puhul, mitte 40%.