Koroona-aasta kasvatas töövaidluste arvu plahvatuslikult

3. märts 2021

Koroona-aasta kasvatas õiguslike vaidluste arvu 30%, näitab ERGO õigusabikulude kindlustuse statistika. Enim suurenes just töövaidluste hulk, mille levinumaks põhjuseks on maksmata jäänud töötasud ja puudulikud koondamishüvitised.  

ERGO õigusabikulude kindlustuse ärijuhi Maiko Kalveti sõnul on enamik viimase aasta õiguslikest vaidlustest tingitud just koroonakriisist ja muutunud elukorraldusest. „Näiteks on meie juristid saanud palju küsimusi vaktsineerimise ja maski kandmise kohta. Paljud soovivad oma kodu ja autodega seotud kahjujuhtumite korral nõuda kindlustuse omavastutuse summat välja kahju põhjustajalt. Lisaks sellele on päris palju probleeme üürilepingute ebaõigete lõpetamistega just üürnike poolt, mis viitab võimalikele sissetulekute kadumisele,“ loetles Kalvet.  

Möödunud aasta märtsist alates on märkimisväärselt sagenenud vaidlused töötajate ja tööandjate vahel, eelmisel kevadel kasvas töövaidluste arv lausa 70%. Levinumaks põhjuseks on maksmata jäänud töötasud ja puudulikud koondamishüvitised. „Sügisel tööõiguse teemad pisut vaibusid, kuid aasta lõpus ning ka käesoleva aasta alguses on vaidluste arv taas tõusnud, mis näitab, et paljudel ettevõtetel on nüüdseks olukord väga keeruline. Töösuhteid lõpetatakse hüvitisi maksmata, sest raha lihtsalt enam ei ole,“ ütles Kalvet.

Töövaidlustele järgnevad tarbijaõiguslikud vaidlused tühistatud reiside või ära jäänud ürituste tõttu, mis puhul pahatihti keeldutakse tagastamast ettemakstud summasid. „Meenub juhtum, kus seoses välja kuulutatud eriolukorraga riigis tühistas reisikorraldaja perekonna pakettreisi ja keeldus raha tagastamast. Reisikorraldaja pakkus küll kliendile asenduseks uut reisi teatud ajavahemikus, kuid seda pere ei soovinud. Pere pöördus õigusabikulude kindlustuse poole ja juhtumiga hakkasid tegelema juristid, kes koostasid reisikorraldajale põhjendatud nõudekirja koos õiguslike alustega. Pärast lühikest kirjavahetust tagastas reisikorraldaja kõik kliendi poolt tasutud reisi osamaksed. Lisakulusid sel perel ei tekkinud, sest neil oli õigusabikulude kindlustus ja kohtuvälised menetluskulud hüvitas ERGO,“ rääkis Kalvet. Ta lisas, et taolised reiside tühistamisest alguse saanud õigusvaidlused on praegu aktuaalsed, sest riigid muudavad sissesõidupiiranguid väga tihti ja viimasel hetkel.  

Kalvet toob välja veel ühe juhtumi, mis ilmestab hästi pandeemiaajale tüüpilisi vaidlusi. „Üks pere soovis pidada spordisaalis lapse sünnipäeva ning tasutud oli ka ettemaks. Eriolukorra väljakuulutamise järel anti neile teada, et sünnipäev on võimalik edasi lükata hilisemale ajale, kuid ettemaksu ei tagastata. Spordisaali omanikuga ei suudetud aga leida sobilikku uut aega, misjärel soovis klient raha tagastamist. Koha omanik polnud sellega nõus. Õigusabikulude kindlustuse juristi poole pöördudes koostati spordisaali omanikule nõudekiri. Vähem kui tund aega pärast kirja saatmist oli ettemaks kliendi kontole tagastatud,“ rääkis Kalvet. 

ERGO õigusabikuliude kindlustuses registreeriti möödunud aastal ligi 400 õiguslikku vaidlust. Telefoni teel anti õiguslikke käitumisjuhiseid juristide poolt rohkem kui 4000 korral, mis tähendab, et seda kindlustustoodet kasutab aasta jooksul iga teine klient.