Kui üle idapiiri ei pääse, tuleb kindlustusseltsi teavitada viivitamatult

7. september 2018

Seoses Venemaa seadusemuudatusega on raskendatud liisingautodega pääsemine Venemaale. Piiri saavad ületada ainult need liisingautod, mille omanikud on nõus tasuma tagatisraha.

Maksu- ja tolliameti andmetel puudutab muudatus eelkõige neid, kelle nimele on vormistatud kaks või rohkem transpordivahendit. Kui nendest transpordivahenditest ühele on juba Vene toll vormistanud ajutise väljaveo loa Venemaale, siis teise sõidukiga piiriületusel tuleb maksta tagatist. Tagatis võib ulatuda kümnete tuhandete eurodeni.

Kuna ka maksu- ja tolliametit ei teavitatud muudatustest, siis puudub kindel arusaam, kuidas piiriületus edaspidi toimima hakkab. 

Seniks soovitame oma klientidel vältida liisingautoga piiriületust. Ka oma nimel oleva autoga tuleb meeles pidada, et väljaveo kontrolli ja tagatiste vormistuse tõttu on ooteaeg piiril veninud mitmete tundide pikkuseks.

Kui klient on juba varasemalt sõlminud Venemaa lisakatte, kuid selgub, et ta piiri ületada ei saa, tuleb sellest kindlustusseltsi teavitada viivitamatult, st kas enne reisi või tõrke selgumisel piiril. Nii on võimalik poolelioleva perioodi eest ka raha tagasi saada. ERGO lahendab tekkinud olukorrad juhtumipõhiselt.