Laste ja nendega seotud tegevuste kindlustamine võib perele säästa tuhandeid eurosid

16. juuli 2021

Kui lapsed ja kindlustus paljude jaoks esimesel silmapilgul omavahel ei haaku, siis tegelik elu näitab, et just laste ja nendega seotud tegevuse kindlustamine võib pere rahakotile ootamatute õnnetusjuhtumite puhul päästerõngaks saada. Milliseid kindlustusliike valida ja millele laste kindlustamisel tähelepanu pöörata?

ERGO kindlustuse õnnetusjuhtumikindlustuse portfelli juhi Alice Karula sõnul on viimastel aastatel märgata selget kasvu laste kindlustamisel. „ERGO praktikas näeme, et vanemad on hakanud üha rohkem teadvustama lastega seotud kindlustuste vajalikkust – näiteks õnnetusjuhtumikindlustuses on kindlustatud inimeste arv viimase 5 aastaga kasvanud 16 protsenti. Ometi kohtame tihti olukordi, kus toimunud on kahjujuhtum, milles kannatajaks või põhjustajaks on laps, kuid vajalikku kindlustuskaitset perel ei ole. See aga tähendab perele väljaminekuid, mida kindlustuse abiga oleks lihtsasti saanud ära hoida,“ ütles Karula.  

ERGO spetsialist toob välja kindlustusliigid, mis on abiks lastega seotud kahjujuhtumite korral. 

Õnnetusjuhtumikindlustus 

Karula sõnul on kõige levinum kindlustusliik laste puhul õnnetusjuhtumikindlustus. „Lastega juhtub paratamatult igasugu äpardusi, olgu mängides või sporti tehes. Õnneks tuleb suuri traumasid pigem harva ette, kuid väiksemaid vigastusi saadakse tihti näiteks jalgrattaga sõites, palli mängides, suvel sageli batuudil hüpates, puu otsas turnides ja mujal. Hiljuti oli meil näiteks juhtum, kus laps kukkus õnnetult legotorni otsa ja sai lõikehaava.“ 

Olukordades, kus laps vajab arstiabi või vanem peab temaga koju jääma ja töölt eemal viibima, on õnnetusjuhtumikindlustus suureks abiks. „Kindlustuslepingu alusel on võimalik maksta ühekordset valurahahüvitist – näiteks luumurdude tagajärjel välja makstav valurahahüvitis jääb keskmiselt paarituhande euro kanti. Kindlasti soovitame laste puhul valida ravikulude kindlustuse, millega aidatakse korvata kulud taastusravile, tasuda abivahendite rendi või muu taolise eest,“ soovitas Karula. Ta märkis lisaks, et seltsiti võib see erineda, kuid näiteks ERGO õnnetusjuhtumikindlustus kehtib kogu maailmas ning kaetud on ka trauma tagajärjel tekkinud hambavigastused. 

Reisikindlustus 

„Teine kindlustusliik, mida paremini teatakse ja osatakse ka lastele küsida, on reisikindlustus, kuid ka siin on omad nüansid, millega tasub arvestada. Pagasikindlustust tehes võiks mõelda sellele, et lapse pagasi hulka kuulub ka tema käru, seega kindlustussumma valimisel võiks käru hind kindlasti sinna sisse mahtuda. Lapsega reisides on hea sõlmida ka vastutuskindlustus, mis on abiks juhul, kui laps näiteks hotellis, poes või muuseumis kogemata midagi ära lõhub – kindlustus aitab kolmandatele osapooltele tekkinud kahjusid hüvitada,“ selgitas ERGO spetsialist. 

Kodukindlustuse laiendatud vastutuskindlustus 

Vastutuskindlustusele tuleks mõelda ka kodukindlustust sõlmides – laiendatud vastutuskindlustus on abiks, kui lapse tegevuse tagajärjel kolmanda isiku vara kahjustada saab. „ERGO kogemuse põhjal võin öelda, et vastutuskindlustus on väga paljudele peredele ja naabritega heade suhete säilitamisele suureks abiks olnud. Tõenäoliselt üks sagedasemaid juhtumeid, mida praktikas näeme, on mänguhoos kogemata naabri auto mõlkimine või kriimustamine. Ent on ka teistmoodi olukordi, mida ette näha ei osata: üks laps kukutas kogemata tädi mobiiltelefoni tualettpotti, mille tagajärjel see lakkas töötamast, teine laps lükkas külas olles kiikudes jalgadega hoogu kamina klaasukselt, mis selle tagajärjel katki läks. Ka siin võivad kahjusummad halvemal juhul ulatuda tuhandetesse eurodesse ja ilma kindlustuse olemasoluta võib see pere rahakotti jätta märkimisväärse augu,“ rääkis Karula. 

Elukindlustus ja vähikindlustus

Kaks kindlustusliiki, millest laste puhul arusaadavalt ei taheta eriti mõelda, kuid mille eesmärk on raskel ajal peresid toetada, on elukindlustus ning hiljuti tootevalikusse lisandunud vähikindlustus, mida ERGO pakub täna ainsana Eestis. „Kui lapsevanem on sõlminud endale elukindlustuse lepingu, siis sinna juurde on võimalik osta kriitiliste haiguste kaitse lapsele, mida saab sõlmida alates 2. eluaastast. Vähikindlustuse puhul sõlmib vanem endale lepingu ning kindlustuskaitse laieneb automaatselt ka tema lastele. Selge see, et halbadest asjadest ei taha keegi mõelda ja lepingu sõlmimine kahjuks haiguseid eemal ei hoia. Saades kurva diagnoosi võiks vähemasti abiks olla teadmine, et kas lapsevanema või lapse ravi ja edasine elu on kindlustatud ning pere saab täielikult keskenduda kalli inimese paranemisele,“ lisas ERGO õnnetusjuhtumikindlustuse portfelli juht.