LKF: Oluline teave sõjapõgenike liikluskindlustuse kohta.

1. aprill 2022

Igal sõidukil peab olema liikluskindlustuse leping. Sõidukil, mis ei ole registreeritud Euroopa majanduspiirkonna lepinguriigis, võib selleks olla sõiduki registreerimisriigis välja antud roheline kaart või mõne Euroopa majanduspiirkonna lepinguriigi piirikindlustus. Näiteks Ukrainas registreeritud sõidukil peab Eestis liiklemiseks olema Ukrainas välja antud roheline kaart või Poola, Leedu, Läti, Eesti või muu Euroopa majanduspiirkonna riigi piirikindlustus.

Igal sõidukil peab olema liikluskindlustuse leping. Sõidukil, mis ei ole registreeritud Euroopa majanduspiirkonna lepinguriigis, võib selleks olla sõiduki registreerimisriigis välja antud roheline kaart või mõne Euroopa majanduspiirkonna lepinguriigi piirikindlustus. Näiteks Ukrainas registreeritud sõidukil peab Eestis liiklemiseks olema Ukrainas välja antud roheline kaart või Poola, Leedu, Läti, Eesti või muu Euroopa majanduspiirkonna riigi piirikindlustus.

Vaata Ukraina registris oleva sõiduki liikluskindlustuse kohta täpsemalt siit inglise keeles ja siit ukraina keeles.

Arvestades, et

  • Ukraina sõidukile saab vormistada Ukraina selts rohelise kaardi e-posti teel
  • piirikindlustuse tasuta pakkumine oli mõeldud erandliku ja ajutise meetmena kindlustuskohustuse täitmise tagamiseks ja Ukraina sõjapõgenike toetamiseks

on ära langenud enamik tasuta piirikindlustuse pakkumise põhjuseid.

Seetõttu anname alates 1. aprillist tasuta piirikindlustuse vaid juhul, kui täidetud on kõik alltoodud tingimused:

  • leping sõlmitakse Luhamaa, Koidula või Narva tollipunktis läbi selle tollipunkti Eestisse siseneva Ukraina numbrimärki kandva sõiduauto suhtes
  • sama auto suhtes ei ole 2022. aastal piirikindlustuse lepingut sõlmitud
  • kindlustusvõtjaks on Ukraina kodanik
  • kindlustusperiood on kuni 15 päeva

Alates 1. aprillist ei ole üldjuhul enam võimalik piirikindlustuse lepingut e-posti teel sõlmida. Kui esinevad väga erandlikud asjaolud, siis saab lepingu sõlmida e-posti teel kindlustusmakset tasumata. Selleks tuleb saata avaldus ja dokumendid aadressile lkf@lkf.ee.

Täpsemat teavet saab piirikindlustuse kohta telefonilt 667 1800 või e-postiga lkf@lkf.ee.