Mida tuleb elukindlustust tehes silmas pidada?

15. veebruar 2018

Dekla Uusma, ERGO elu- ja tervisekindlustuse arendusjuht: „Elukindlustuse lepingu sõlmimine on lihtne ja kiire. Kui varem pidi enne lepingu sõlmimist läbima arstliku kontrolli, siis nüüd piisab paljudel juhtudel vaid vastamisest paarile küsimusele oma tervise kohta. Sisuliselt tuleb silmas pidada üht: enne lepingu sõlmimist tuleb anda oma tervise ja hobide kohta võimalikult põhjalikku informatsiooni (riskantsed hobid, varem põetud haigused, tüsistused jms). Kui meil on täielik info, oskame terviseriske hästi hinnata ja saame pakkuda kliendile tema vajadustele vastavat kindlustuskaitset ning õiglast makset.

Tasub kaaluda ka elukindlustusele puuduva töövõime ja kriitiliste haiguste kaitse lisamist. Puuduva töövõime kindlustushüvitis makstakse välja juhul, kui kliendile on riiklikult määratud puuduv töövõime, mis on tekkinud mõne haiguse või vigastuse tagajärjel. Kriitiliste haiguste kaitsest on kasu juhul, kui kliendil diagnoositakse raske haigus (infarkt, insult, pahaloomuline kasvaja, Alzheimeri tõbi jne). Kindlustushüvitised makstakse välja ühekordse summana, seega saab inimene ise otsustada raha kasutamise üle: kas minna taastusravile, osta ravimeid, maksta laenu, katta kommunaalkulusid vms.  

Lepingut saab sõlmida vanuses 18–55 ning kindlustuskaitse kehtib kuni 65-aastaseks saamiseni. Nii elukindlustuse, puuduva töövõime kui ka kriitiliste haiguste kaitse miinimumsumma on 10 000 eurot, maksimumsummat määratud ei ole. Kui kliendile määratakse puuduv töövõime või diagnoositakse mõni kriitiline haigus, maksab kindlustus ka kokkulepitud summa välja. 

Soovitame lepingu sõlmimisele mõelda juhul, kui võetakse esimene pangalaen või saadakse lapsevanemaks. Nii võib inimene olla kindel, et tervisest tulenev risk jääda oma perele rahaliselt koormavaks oleks võimalikult väike. Elukindlustuse igakuine makse ei tule kallim kui kodu või auto kindlustamine. Näiteks 35-aastane klient, kes võtab kõik kolm eespool nimetatud kindlustuskaitset ja valib kindlustussummaks 10 000 eurot, maksab alla 10 euro kuus, 45-aastase kliendi kindlustusmakse on juba umbes poole suurem. 

Näeme, et inimesed mõtlevad oma tervisele üha rohkem ning mõistavad, et elukindlustusest on kasu nii iseendale kui lähedastele. Meie kliendid valivad üsna sageli nii puuduva töövõime kui ka kriitiliste haiguste kaitse, praegu on keskmiselt iga teine elukindlustuse leping kas puuduva töövõime või kriitiliste haiguste kaitsega.“