Mida tuleks teada pagasiga reisides?

14. veebruar 2018

Kohe on algamas koolivaheaeg ning paljudel peredel on plaanis puhkusereisid. Kuigi loodame alati, et iga meie reis mööduks sekeldusteta, kujuneb tihti reisi esimeseks suureks probleemiks hilinev, kadunud või viga saanud pagas.
ERGO Eesti maksis 2017. aastal välja 70 000 euro ulatuses pagasikahjusid. Enamlevinud juhtumid on pagasi kahjustumine lennureisi käigus, pagasi hilinemine reisi sihtpunkti ning pagasi röövimine Euroopa suurlinnades või Aasia riikides. ERGO isikukahjude osakonna juht Julia Pakin annab soovitusi pagasiga muretumaks reisimiseks.

Kahjustunud või hilinev pagas

Pagasi kahjustumise korral hüvitab kindlustus eseme taastamiskulud, näiteks kohvri purunenud ratta või sanga asendamise. Kui aga kohver muutub suisa kasutamiskõlbmatuks, siis hüvitatakse selle turuväärtus.

Kui pagas hilineb reisi sihtkohta rohkem kui neli tundi, siis hüvitavad kindlustusseltsid esmatarbekaupade soetamiseks tehtud kulud. ERGO puhul hõlmab see kuni veerandi pagasikindlustuse kindlustussummast. Näiteks kui lapsega reisival perel ei jõua vanker õigeaegselt kohale ning reisi sujuvaks kulgemiseks otsustatakse osta asenduseks kergkäru, kuulub kompenseerimisele kuni 150 eurot olukorras, kus lapse pagas oli kindlustatud 600 eurole.

Et reis oleks muretum

Reisijad saavad palju teha ka ise selleks, et pagas oleks reisi käigus hoitud ning hilisemaid sekeldusi tuleks vähem. Näiteks oleneb pagasikindlustuse valitud kattest, kui palju kindlustus õnnetuse korral hüvitada saab. Seega tuleb läbi mõelda, kui palju on väärt sinu tarbeesemed, kuid unustada ei tohiks ka kohvri maksumust.

Kindlasti tuleks tutvuda kindlustusseltsi reeglitega selles osas, mida pagasikindlustusega üldse kaetakse.
Samuti ei kata reisikindlustus kahjusid, mis tekivad pagasi unustamise, kaotamise või järelevalveta jätmise tõttu. Seetõttu on oluline hoida oma asjadel silma peal terve reisi vältel. Ka näiteks autoga reisides peab kindlustatu ise tagama selle, et tema pagas on pagasiruumis, mitte auto salongis ning et pagas ei jääks ööseks autosse järelevalveta.

Kindlasti tuleb meeles pidada, et pagasikindlustus tuleb sõlmida kõigile reisikaaslastele, sealhulgas lastele. Tihti arvatakse ekslikult, et kuna kulu kandja on lapsevanem, siis lapse asjad kuuluvad ka temale ning eraldi pagasikindlustust ei ole vaja.

Kuidas käituda kahju korral?

Pagasi kahjustumise korral tuleb juhtunust teavitada lennufirmat niipea kui võimalik, kuid hiljemalt 7 päeva jooksul alates pagasi kättesaamisest. Võimaluse korral on soovitatav kahjustatud pagas alles hoida või teha sellest pildid.
Kui pagas ei jõua koos reisijaga ümberistumis- või sihtpunkti, siis tuleks sellest esmalt teada anda kohaliku lennujaama pagasiteenindusele ning paluda sellekohast tõendit. Samuti tuleks säilitada kõik pagasi hilinemise tõttu soetatud esmatarbekaupade ostudokumendid.

Kui pagas reisil olles varastatakse, siis tuleks pöörduda asukohamaa politseisse ja registreerida juhtunu vastavalt sealsele korrale. Kindlasti küsige ka juhtumi registreerimise kohta tõend.