Naabritele tekitatud vee- või tulekahjud võivad minna kalliks maksma

12. oktoober 2017

Sügise saabudes puutuvad kindlustusfirmad taas sagedamini kokku juhtumitega, kus remondi käigus purunenud veetoru või kehvalt ühendatud kanalisatsioon on üle ujutanud naabrid mitme korruse ulatuses.
ERGO kindlustuse varakahjude osakonna juhi Erko Makienko sõnul on pahaaimamatult kolmandale isikule tekitatud kahjud selliste õnnetuste korral ootamatult suured. Kusjuures naabritele tekitatavaid veekahjusid on ainuüksi ühes kindlustusseltsis aastas saja ringis. Tulekahjudega tekitatud kahjusid on õnneks kordades vähem, kuid, kuid kahjuks ei ole ka need olematud.
Korterelamus liigub vesi veeavarii korral nii horisontaalselt mööda paneele kõrval paiknevatesse korteritesse kui ka vertikaalselt alla kuni esimese korruseni. Halbade asjaolude kokkulangemisel ei saa kannatada mitte ainult alumine naaber, vaid mitmed ja isegi kümned korterid, sõltuvalt kortermaja suurusest. Isegi sellise tahtmatu õnnetuse puhul on naabritel seadusest tulenev õigus kahju põhjustajalt remondikulud välja nõuda. Seda tüüpi õnnetuse üheks levinumaks näiteks on olukord, kui kodumajapidamises läheb katki pesumasina veetoru.

Tulekahju korral võivad paneelmajas otsesed kahjustused piirduda ühe korteriga, kuid suits ja tahm võib oma jälje jätta nii kõrval kui ka ülemistel korrustel paiknevate naabrite varale. Kustutusvesi on võimeline hävitama jällegi kõrval ja allpool paiknevate naabrite vara ning kokku võivad kahjud moodustada arvestatava summa.Olgu selleks siis purunenud veetoru, puhkuse ajal lekkima hakanud akvaarium või kogemata aknasse lennanud pall - omast taskust ei tahaks selliseid õnnetusi keegi kinni maksta. Eriti keeruliseks muudab sedasorti juhtumid asjaolu, et alumine naaber või tema kindlustus tahavad kompensatsiooni saada reeglina kohe. Seega ei ole võimalik tagasimakseid teha omas rütmis. Kolmandale isikule tekitatud kahju hüvitamisel kaitseb ootamatu rahanõude eest vaid vastutuskindlustus. „Ilma vastutuskindlustuseta juhtumeid jõuab meile üha vähem, kuid siiski moodustavad need umbes 10%. Kliendile piisab aga vaid ühest juhtumist, kui naabrile tekkiv kahju võib ulatuda tuhandetesse eurodesse,“ kommenteeris Makienko.

Et olla valmis igasugusteks elujuhtumiteks, on kodukindlustusele võimalik valida ka laiem kindlustuskaitse, mis katab ka kindlustusvõtja pereliikmete ja lemmikloomade põhjustatud kahjud. Näiteks kui laps terviserajal rulluiskudega kellelegi kogemata otsa sõidab, siis aitab kindlustus korvata kannatanu taastusravi või katki läinud riiete kulu. Samuti võib juhtuda, et rattaga hoovi keerates kriimustad kogemata naabri auto ära. Ka sellisel juhul tasub auto remondi eest kindlustusselts.