Nutikas sõidukipargi haldussüsteem, mis vähendab ettevõtte kulusid  kuni 25 protsenti

5. aprill 2023

Rahvusvaheline telemaatikaettevõte Fleet Complete aitab sõidukiparkide halduse viia 21. sajandisse, tõstes efektiivsust ja vähendades asjatuid kulutusi, kahjusid ja ökoloogilist jalajälge. Kulude optimeerimine ja riskide maandamine avaldab mõju ka kindlustusmaksele.

Olles viimasel paaril aastal olnud tunnistajaks drastilisele hinnatõusule, on kallinenud ka sõidukite taastamise kulud ning raviarved, mis kaasnevad inimkannatanutega õnnetuste puhul. See omakorda on endaga toonud vältimatu kindlustuse hinnatõusu. Kui liikuva tööjõu ja autoparkidega seonduvad ettevõtted võtavad kasutusele täna olemasolevad lahendused, vähenevad kahjud, suureneb liiklusohutus ja seeläbi on võimalik ka ohjata kindlustusmakseid.

ERGO kindlustus julgustab kõiki ettevõtteid, kes omavad ja haldavad sõidukiparki, võtma kasutusele nutika GPS-põhise tarkvara. Fleet Complete tarkvara abil on ettevõttel võimalik kogutud andmete ja lihtsasti kättesaadava aruandluse põhjal teha strateegilisi otsuseid tagamaks efektiivse autopargi ja liikuva tööjõu kasutuse, tõstes seejuures liiklusohutust ja vähendades keskkonnamõju.

Logistiliselt on ettevõtte jaoks oluline, et nii sõidukipark kui ka autojuhid oleksid võimalikult efektiivselt kasutuses. Tihtipeale võib aga näiteks kindla laadimispunkti juurde sõitmine tekitada uue juhi puhul stressi ja ajakao, mis loovad eeltingimused ohtlikeks manöövriteks ning kiirustamiseks, et kaotatud aeg tagasi võita. Fleet Complete tarkvara abil on võimalik määrata täpsed asukohad, kuhu juht sõitma peab, mis annab ka kliendile kindlama ajaakna, millal kaubad kohale jõuavad.

Teise näite võib tuua temperatuuritundliku kaubaveoga, olgu selleks siis näiteks lõikelilled või lihatooted, mis vajavad transpordiks kindlat temperatuuri. Kindlustusjuhtumeid, kus külmkambri temperatuur on kogemata valesti seadistatud, on olnud mitmeid. Fleet Complete platvormil on seda kõike võimalik ennetada ja jälgida ka distantsilt, seadistada temperatuuri piirnormid ning vajalikud teavitused temperatuurimuudatuste kohta. Nii on võimalik ennetada suuri kahjusid ning ära hoida ahelreaktsiooni, mis tarnimata kaubast tekib. Mida rohkem on kahjujuhtumeid, seda kõrgemaks kujuneb paratamatult ka sektori kindlustusmakse.

Keskmise lihatooteid vedava ja 22 tonni kaaluva laadungi rahaline kahju võib ulatuda üle paarisaja tuhande euro, samal ajal lisandub sellele ka suur ökoloogiline jalajälg. Võrdluseks võib välja tuua Keskkonnaministeeriumi 2021. aastal tellitud uuringu*, mille kohaselt viskab keskmine lastega pere Eestis ära 220 euro eest toitu aastas – üks veoautotäis riknenud lihatooteid toob sellega võrreldes kaasa sajakordse rahalise kahju, rääkimata ökoloogilisest.

Ettevõtetele annab Fleet Complete lahenduste kasutuselevõtt võimaluse premeerida neid juhte, kes sõidavad ökonoomsemalt ja viia koos tehniliste lahendustega inimliku eksitusega kaasnev kahju välditavaks või minimaalseks. Lisaks vastutustundlikule äritegevusele annab riskide maandamine ja ebaefektiivse tegevuse minimeerimine konkurentsieelise. Kui Sa oled selleks valmis, siis loe lähemalt Fleet Complete võimaluste kohta siit.

Oma ettevõtte varade, töötajate tervise ja muude äritegevusega seotud riskide kindlustamiseks võta ühendust ERGO ärikliendihalduritega ja küsi pakkumist: https://www.ergo.ee/arikliendile/arikliendi-haldurid.

*https://envir.ee/uudised/uuring-eestis-laheb-aastas-raisku-164-miljoni-euro-eest-toitu