Oluline info! Pensionikindlustuse väljamaksete üleandmine Sotsiaalkindlustusametile

17. jaanuar 2022

Alates 1. veebruarist 2022 hakkab ERGOs sõlmitud  pensionikindlustuse lepingute väljamakseid teostama Sotsiaalkindlustusamet.

06.11.2020 jõustusid kogumispensioni seaduse muudatused (nn pensionireform). Muudatused puudutasid nii pensioni kogumise faasi (st pensionifondid) kui ka väljamakse faasi (elukindlustusandjate sõlmitud pensionilepingud).

Vastavalt seaduse muudatustele muutus pensioni kogumine vabatahtlikuks, sh anti pensionilepingu klientidele väljamaksete osas ühekordne võimalus öelda üles elukindlustusseltsiga sõlmitud pensionileping. Selleks tuli pensionilepingu kliendil oma kindlustusandjale soovist teada anda 31. märtsiks 2021. Seda õigust otsustasid kasutad üle poole ERGO Life klientidest. ERGO lõpetas nende klientidega pensionilepingud eelmise aasta septembris.

Kuna seaduse muudatus puudutas otseselt kindlustusandja ärilist tegevust, siis nähti seadusega muuhulgas ette võimalus, et pensionireformi muudatustest tulenevalt on kindlustusandjal õigus otsustada, et lõpetab pensioni äri kui sellise ja annab pensionide maksmise üle Sotsiaalkindlustusametile.  

ERGO Life Insurance SE Eesti filiaal otsustas kasutada seda seaduses ette nähtud õigust. Seetõttu hakkab alates 1. veebruarist 2022 ERGOs sõlmitud  pensionikindlustuse lepingute väljamakseid nüüd teostama Sotsiaalkindlustusamet. Samuti loetakse alates 01. veebruarist 2022 kõik ERGOga sõlmitud pensionilepingud lõppenuks. ERGO Life Insurance SE Eesti filiaal teeb viimase 2. samba pensioni makse klientidele käesoleva aasta jaanuaris.  

Klientide jaoks on edaspidi peamiseks nähtavaks muudatuseks, et pangaülekandel muutub väljamakse teostaja ning edaspidi hakkab pensioni saamisega seotud kliendisuhtlus toimuma Sotsiaalkindlustusametiga. Seega, kõigis pensioni väljamaksmisega seotud küsimustes on edaspidi pensionilepingute klientide partneriks edaspidi vaid Sotsiaalkindlustusamet (nt soodustatud isiku muutmise soov, andmete päringud vmt). ERGO ei väljasta enam klientidele informatsiooni lepingute ja nende täitmise kohta ega võta vastu klientide avaldusi, mis on seotud pensionilepingutega.

Pensionikindlustusmakse suurus inimese jaoks ei muutu. Sotsiaalkindlustusamet hakkab maksma pensionikindlustusmakseid üks kord kuus 12. kuupäeval. Kui maksepäev satub puhkepäevale, tehakse makse puhkepäevale eelneval tööpäeval.

Inimesed, kes said kindlustusseltsidelt oma pensionikindlustusmakseid seni kord kvartalis ehk neli korda aastas, hakkavad Sotsiaalkindlustusametilt saama pensionikindlustusmakseid iga kuu.

Täiendav info:

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uudised/alates-2022-aasta-veebruarist-hakkab-teise-samba-pensionikindlustusmakseid