Pane tähele! Märtsist hakkas kehtima uus tuleohutuse seadus

31. märts 2021

Märtsist jõustus uus tuleohutuse seadus, mis toob kaasa olulisi muudatusi ka paljudele ettevõtetele. Anname siinkohal põgusa ülevaate, millele tuleb uue seaduse valguses tähelepanu pöörata.

Kõige olulisem muudatus ettevõtete jaoks on see, et teatud kriteeriumitele vastavate tööstus- ja laohoonete, garaažide ning büroohoonete omanikel tuleb enesekontrolli tuleohutusaruande asemel korraldada oma objektil tuleohutusülevaatus. Kui seni tuli tuleohutusaruannet esitada iga aasta, siis tuleohutusülevaatus tuleb teha korra kolme aasta jooksul. Kui hoone kasutusluba on saadud peale 01.03.2021 või kontrollitud objektil puudusi ei esine, siis on tuleohutusülevaatuse intervall 6 aastat.

Tuleohutuse teenuste pakkumine liigub erasektorisse, kuid Päästeamet jälgib eraettevõtja ülevaatuste tulemusi ja võib viia läbi kontrolli ettevõtete- ning ülevaatuse teostaja toimingute üle.

Tuleohutusülevaatust võib läbi viia üksnes isik, kellel on tuleohutusspetsialisti 5. taseme kutsetunnistus või tuleohutuseksperdi 6. taseme kutsetunnistus. Tuleohutusülevaatuse läbiviija peab muu hulgas kontrollima, kas nõutavad tuleohutuspaigaldised on ehitises olemas, töökorras ja hooldatud ning kas ehitise kohta on koostatud tulekahju korral tegutsemise plaan ja evakuatsiooniskeem ning tehtud tulekahju korral tegutsemise õppus.

Tuleohutusülevaatus tuleb teha järgmistel juhtudel:
- büroohoones pindalaga üle 750 m2
- tööstus-ja laohoones pindalaga üle 1000 m2
- garaažis pindalaga üle 1000 m2

Tuleohutusülevaatust teostab Päästeamet, esitada tuleb enesekontrolliaruanne:
- hoones, mis on kõrgem kui 28 meetrit;
- ohtlikus ettevõttes kemikaaliseaduse §21 lõike 3 tähenduses;
- suurõnnetuse ohuga ettevõttes kemikaaliseaduse §21 lõike 4 tähenduses.

Tuleohutusülevaatuse teenuse saab tellida Päästeameti Tuleohutusülevaatuste portaalist