Pooled kaskokindlustuse juhtumid lahendatakse ühe päevaga

24. september 2021

Kui sõiduk liiklusõnnetuses või muul moel viga saab, on omaniku esimene mure, kuidas masin võimalikult kiiresti korda ja uuesti liikuma saada. ERGO kindlustuse analüüs näitab, et ligi pooled kõikidest kasko juhtumitest leiavad lahenduse ühe päevaga. Ent miks võib see vahel siiski kauem aega võtta?

ERGO transpordikahjude osakonna juht Raido Orulaid toob välja, et poole aasta jooksul lahendatakse enam kui 5000 kaskokindlustuse kahjujuhtumit. Ligi 50 protsenti juhtumitest leiab lahenduse ehk saab kindlustusseltsilt kahju hüvitamise otsuse ühe päeva jooksul.  

„Käsitluse kiirus sõltub enamasti sellest, milline info juhtumi avamisel meile saadetakse, mitte sellest, kui suure või väikese kahjuga on tegemist. Oleme teinud samal päeval otsuse ja väljamakse ka mahakandmisele mineva sõiduki hüvitamiseks 20 000 euro ulatuses, sest asjaolud olid selged ja kogu vajalik informatsioon jõudis meieni kiirelt. Kui juhtumi avamisel on olemas kogu materjal, lisainfot pole vaja või midagi täpsustada, siis toimub otsustamine ruttu,“ kirjeldab Orulaid. 

Ta lisab, et käsitlus võtab kauem aega siis, kui juhtumi asjaolud ei ole selged - näiteks liiklusavarii puhul pole saavutatud kokkulepet kahju põhjustamise osas, nõude esitaja ei lähtu kindlustusseltsilt saadud juhistest või klient ei vasta talle saadetud lisaküsimustele. „Kindlasti aitab kaasa, kui kliendil on esitada pildid- või videomaterjal sündmuskohalt, et olukord oleks vahetult peale kahju juhtumist fikseeritud. Liiklusõnnetuse korral soovitame võimalusel kohapeal selgusele jõuda, kes oli kahju põhjustajaks ja sõlmida vastav kirjalik kokkulepe, vaidluse korral kaasata ka politsei.“ 

Kui kahju põhjustab kolmas isik, siis on kindlustusseltsil õigus kannatajale kaskokindlustusega hüvitatud summa kahju põhjustanud isikult tagasi nõuda. „Näiteks kukub parklas seisvale autole kõrval asuva maja katuselt lumi ja tekitab autole kahjustuse – sel juhul on vaja fikseerida, kellele kuulub hoone ja kes vastutab. Nende asjaolude selgitamine võib vahel samuti võtta aega, millest tingituna lükkub edasi ka kahjuotsuse tegemine,“ lisab Orulaid. Kindlasti oleks oluline kutsuda sündmuse fikseerimiseks kohale politsei. Kliendil on hiljem võimalik omavastutusena makstud kulu samuti hoone omanikult tagasi nõuda. 

Selleks, et kaskokindlustuse juhtum võimalikult kiire lahenduse leiaks, soovitab ERGO kahjukäsitluse spetsialist juhinduda järgmistest sammudest:

  1. Kui kindlustusjuhtumi tõttu on vajadus kasutada puksiiri abi või autoabi teenust, siis kasuta enda kindlustusseltsi pakutavat teenust. Näiteks helistades ERGO Autoabi numbrile 655 5401 on teenus ERGO kliendile tasuta.
  2. Kindlustusjuhtumi toimumise korral teavita kindlustusandjat esimesel võimalusel, seda saab üldjuhul teha ka kodulehe kaudu. Täida ja esita kahjuavaldus ning käitu saadud juhiste järgi. Sellisel juhul toimub kahjukäsitlus tõrgeteta.
  3. Liiklusavarii või kaskokindlustuse juhtumi korral fikseeri alati sündmuskoht, pildistades telefoniga juhtumis osalenud sõidukeid ning sündmuskohta üldisemalt. See annab parema ülevaate toimunud juhtumist ja aitab kahjukäsitlejat juhtumi käsitlemisel.
  4. Liiklusavarii korral fikseeri alati teise osapoolega juhtumi asjaolud enne sõidukite liigutamist ja võta kahju põhjustajalt kinnitus süü tunnistamise osas. Vaidluse korral helista politseisse. Igaks juhuks võiks sul autos olemas olla liiklusõnnetusest teatamise vorm, mille saad alla laadida siit: http://www.lkf.ee/sites/default/files/Teade_liiklusonnetusest_2015_A4.pdf
  5. Kui tegemist on juhtumiga, kus kahju on põhjustatud teiste isikute poolt (näiteks hoone katuselt libiseb lumi ja jää sinu sõidukile, puuoks murdub ning kukub sinu sõidukile) ja vastutaja on teada, siis fikseeri alati juhtum kahju põhjustanud isikuga kirjalikult ja pildista sündmuskoht, et juhtumi toimumise koht oleks arusaadav. Vajadusel kutsu sündmuskohale munitsipaalpolitsei või politsei.

    Loe kaskokindlustusest lähemalt siit.