Purjuspäi sõitja võib tappa ennast ja teisi, aga ka elukestva võla kaela saada

17. oktoober 2023

Joobes rooli istumine võib lõppeda surmaga, teab ilmselt igaüks. Vähem on aga teada, et vindisena rooli istumise tagajärjeks võib olla ka kohustus elu lõpuni osa palgast kahjude katteks ära maksta.

Kindlustusfirmadel on seaduse järgi võimalus purjuspäi liiklusõnnetuse põhjustanud juhilt kahjud sisse nõuda, juriidilises keeles nimetatakse seda regressiks ehk tagasinõudeks. See tähendab, et kui joobes juht põhjustab oma tegevusega kellelegi kahju, sõidab ohvri surnuks või vigaseks, auto puruks, siis kindlustus hüvitab ohvrile kahjud ja nõuab raha sisse süüdlaselt.

Kahjuks pole sellised olukorrad harvad. Üks näide ERGO kindlustuse regressiõiguse rakendamisest pärineb mitme aasta tagusest ajast, kui purjus juht kaldus oma sõidukiga vastassuunavööndisse ja põrkas kokku vastu liikunud sõidukiga. Kokkupõrke tagajärjel sai juhi kõrval istunud kaassõitja raskeid kehavigastusi. Lisaks pikaajalisele töövõime kaotusele vajab kannatanu ka regulaarset taastusravi.

Kuna sõidukil oli kohustuslik liikluskindlustus, kompenseerib kindlustusandja kannatanule sissetuleku kaotusest tingitud kahju perioodiliste maksetena ja hüvitab ka ravikulud, mida on aastas kokku umbes 11 000 eurot. Vastavalt seadusele küsib kindlustusandja aga mõtlematult alkoholijoobes rooli istunud juhilt selle summa tagasi. „Eelpool toodud näite puhul maksab õnnetuse põhjustanud juht igas kuus tagasi 500 eurot,“ ütles ERGO kindlustuse kahjukäsitlusvaldkonna juht Caterina Lepvalts. „Seda on ta praeguseks teinud kuus aastat ja samad nõuded tuleb tal rahuldada veel vähemalt lähima kolmekümne aasta jooksul,“ lisas ta.

On ka näide, kus alkoholi tarvitanud juht on ramminud raudteeülesõidul reisirongi. Lisaks kahjustatud rongile said kergemalt vigastada ka mõned rongis viibinud reisijad. ERGO kindlustus hüvitas tekkinud kahjud ja esitas õnnetuse põhjustajale tagasinõude 100 000 euro väärtuses, mida võlgnik nüüd maksab igakuiselt 200 eurot. Sellises tempos kulub tagasinõude tasumiseks pea 42 aastat.

„Alkoholijoobes ei tohiks mitte kunagi rooli istuda. Lisaks endale ja teistele tekitatud kehavigastustele ning emotsionaalsele üleelamisele on võimalik ka majanduslikult terve oma edasine elu ära rikkuda,“ nentis kindlustusekspert.