Reisikindlustus ja Grímsvötni tuhapilv

24. mai 2011

ERGO hüvitab Islandi Grímsvötni tuhapilvest tekkida võivad reisitõrkekahjud, kui need on ootamatud ja ettenägematud
ERGO soovib juhtida klientide tähelepanu asjaolule, et ERGO reisitõrkekindlustuse kaitse kehtib vaid ettenägematute ja ootamatute sündmuste tagajärjel tekkinud kahjude korral. ERGO hüvitab vaid need kahjud, mille põhjus ilmnes peale kindlustuslepingu sõlmimist. Seega, kui reisitõrkekindlustuse ostmisel on teada, et reisija ümberistumis- või sihtkohas on lennuväli suletud, ei korva reisitõrkekindlustus sellega seotud täiendavaid kulusid.
Samas hüvitab ERGO reisitõrkekahjud siis, kui reisitõrkekindlustus ostetakse koos reisi- või lennupiletitega. Samuti hüvitab ERGO kahju nendel, kes on enne 22. maid ostnud reisitõrkekindlustuse ning viibivad praegu välismaal piirkonnas, kus lennujaam on suletud.

Tuhapilvest tingitud reisitõrke kulude hüvitamise osas on hüppeliselt küsimuste arv kasvanud. Alljärgnevad näited illustreerivad ERGO seisukohta:

Näide 1
4. aprillil ostsin pileti 24. mai lennuks Islandile, broneerisin ka majutuse ning ekskursioonid ja sõlmisin samal päeval ERGO reisikindlustuse. Kas kulud hüvitatakse, kui tõrge tekib?
Kuna kindlustus oli sõlmitud enne 22. maid, siis ERGO hüvitab need kulud, mida transpordi või reisifirma ei hüvita ehk näiteks kui lennufirma organiseerib uued lennupiletid ja lennu ootamiseks majutuse, siis ERGO hüvitab kasutamata jäänud ja ette makstud majutuse ja ekskursioonid.

Näide 2
24. mail ostsin reisipaketi Hispaaniasse reisi algusega 4. juunil. Kindlustuse sõlmisin samal kuupäeval koos reisipaketi ostmisega. Kas kulud hüvitatakse, kui tõrge tekib?
Kuna prognooside kohaselt tuhapilve mõju ei ole nii pikaajaline ning kindlustus osteti samal päeval koos reisipaketiga, siis võib ERGO reisikindlustuse ostja julge olla, et tema põhjendatud kulutused, mida ei hüvita transpordi või reisifirma saavad hüvitatud kindlustusandja poolt.

Näide 3
4. aprillil ostsin pileti 24. mai lennuks Islandile ning broneerisin ka majutuse ning ekskursioonid, reisikindlustust selle reisi jaoks ei sõlminud. 22. mai hommikul kuulsin uudist Islandi uuest tuhapilvest ja kohe läksin sõlmima ka reisikindlustust teades et suur tõenäosus, et lennuga tekib probleeme. Kas kulud hüvitatakse, kui tõrge tekib?
Kuna nüüd ei ole enam kindlustuse poolt vaadates teie jaoks tegemist ootamatu ega ettenägematu sündmusega, siis kindlustus kasutamata majutuse ja ekskursioonide eest paraku kulusid ei hüvita ning jääb üle vaid loota, et lennu ära jäädes lennufirma lennupiletid siiski hüvitab.

Näide 4
Soovin osta homseks, 26.05 viimase hetke pakkumisel olevaid pileteid Hamburgi ja kohe ka reisikindlustust - kas kahju korral hüvitate kulud?
Kuna tänase (25. 05) piletite soovitud soetamise kuupäeva seisuga kehtib hoiatus, et lennujaamad on Saksamaal Bremenis ja Hamburgis suletud, siis ei ole antud juhul tegemist ootamatu ega ettenägematu sündmusega ja kindlustus reisiga seotud kulusid paraku ei hüvita.

Lisainfoks!
Tuhapilv võib mõjutada ka Saksamaa Berliini ja Hannoveri lennujaamasid. Šotimaa, Põhja-Iirimaa ja Põhja-Inglismaa on ikka veel tuhapilve mõju all ja lennugraafikud on segamini paisatud. Tuhapilve on oodata ka Taani, Rootsi ja Norra õhuruumi. Seega konkreetselt nendesse sihtkohtadesse lähipäevadeks lennupiletit ostes on juba hilja reisitõrget soetada.
Kohtadesse, mille kohta ei ole pileti ostu päeval kehtivat hoiatust, tasub ikka ka reisitõrkekindlustus sõlmida ning põhjendatud kulud saavad vajadusel hüvitatud

Info klientidele, kes viibivad välismaal
  • ERGO reisitõrkekindlustus korvab reisil kasutamata jäänud teenustele tehtud kulutused või lendude muudatustest tingitud lisakulud, mida ei kompenseeri lennu- ja reisifirmad. Kõikidel klientidel soovitame asenduslendude broneerimiseks või piletiraha hüvitamiseks viivitamatult ühendust võtta oma reisikorraldaja või otse lennufirmaga.
  • ERGO reisitõrkekindlustusega hüvitatakse juhtumid, kui klient on juba läinud reisile ja tal on koos reisiga ostetud ka ERGO reisitõrkekindlustus.
  • Kõikide välismaal viibivate ERGO reisikindlustuse klientide poliiside kehtivus pikeneb automaatselt 48 tundi. Pärast seda soovitame kõikidel klientidel pikendada ise kindlustusperioodi, et tagada igakülgne kindlustuskaitse järgmiste võimalike juhtumite puhul. Kindlustusperioodi pikendamiseks palume ühendust võtta info@ergo.ee või telefonil 610 6500.
  • Välismaal olles palume pöörduda esmase info saamiseks oma reisikorraldaja või lennufirma poole. Tasub proovida vähendada võimalikke kulusid ja leppetrahve, tühistades ja muutes oma pileteid ja broneeringuid. Võimaluse korral paluge reisiga seotud muudatuste hilisemaks tõendamiseks reisikorraldajalt või transpordiettevõttelt kirjalik tõend või pildistage lennuaegade tablood, kus on näha Teie lennu nimetus, number ja staatus.
  • Vastavalt Euroopa Liidu Komisjoni seisukohale on lennufirmadel jätkuvalt kohustus pakkuda ärajäänud või edasilükatud lendude puhul reisijatele nii majutust kui ka ooteajaga võrdelist piisavat toitlustust. Kui otsustate pakutud majutusest ja/või transpordist loobuda, tuleb transpordiettevõtet sellest kohe teavitada. Loobumisotsus peab olema mõistlik ja põhjendatud, vastasel juhul on kindlustusandjal õigus kahjuhüvitist vähendada või maksmisest keelduda. Palume alles hoida kõik olemasolevad sõidupiletid, lisakulutusi tõendavad dokumendid ja tšekid.
  • Eestisse naasmise järel palume pöörduda ERGO kahjukäsitlusse, esitades dokumentaalselt tõendatud kulutused, mida ei korva lennu- või reisifirma. Hüvitatakse mõistlikud ja põhjendatud kulud vastavalt kindlustuslepingus märgitud reisitõrke hüvitispiirile.
  • Juhul, kui vajate välismaal olles täiendavaid nõuandeid või vajate abi koju naasmise korraldamisel, palun pöörduge ERGO Reisiabi poole. ERGO Reisiabi telefoni number on leitav ERGO reisikindlustuse poliisilt.

Annika Loigu
ERGO Kindlustuse AS
Kommunikatsioonijuht
A. H. Tammsaare tee 47
11316 Tallinn
Harjumaa Eesti
Tel +372 610 6610
Faks +372 610 6501
annika.loigu@ergo.ee