Tagasinõuete eest kaitseb vastutuskindlustuse olemasolu

11. veebruar 2015

Meedias palju tähelepanu äratanud vastutuskindlustuse puudumisel esitatud tagasinõude juhtumit kommenteerib ERGO kahjukäsitluse osakonna juhataja Caterina Lepvalts.

"Antud juhul tuleb esmalt rõhutada, et kahju kannatanud pere ei olnud ERGO klient, seega ei oska kommenteerida, miks seda perekonda vastutuskindlustuse vajalikkuse osas polnud piisavalt nõustatud. ERGO soovitab oma klientidel kodu kindlustades alati ka vastutuskindlustuse sõlmida. Lõplik otsus jääb muidugi kliendi teha, kui ta hoolimata riski teadvustamisest selle siiski sõlmimata eelistab jätta.

Nii suures summas tuleb tagasinõuete esitamist harva ette, väiksemaid summasid aga aeg-ajalt ikka, kui teine kannatanu nõude kahju põhjustaja vastu pöörab. Just selleks ongi vastutuskindlustus vajalik, et end niisuguste olukordade eest kaitsta. Enamik selliseid nõudeid lahenebki kindlustusseltside omavahelise suhtlemise teel, kuna kahju põhjustajal on vastutuskindlustus enamasti olemas, seega arveldavad kindlustusseltsid omavahel, ilma kahju põhjustajat asjasse otseselt segamata. Juhud, kus tuleb leida lahendus kahju põhjustajaga otse, on märksa harvemad. Kui teisiti kokkuleppele ei jõuta, ei ole välistatud ka kohtusse pöördumine.

Nõude saajad tihtipeale ei mõista, miks kindlustusselts selliseid nõudeid esitab. Kui aga toimub näiteks tulekahju, milles põleb maha ka naabri kindlustamata maja, siis ei saa ju eeldada, et naaber oma maja ise üles peaks ehitama, kui ta selle tulekahju põhjustaja polnud. Just selliste olukordade eest annabki kaitse vastutuskindlustus – et kahju põhjustaja naabri maja oma raha eest ei peaks taastama, kui endalgi maja maha põlenud.

Just seetõttu peaks korteri või maja omanik (või ka üürnik) oma kodu kindlustuslepingu sõlmimisel pöörama tähelepanu sellele, et kindlustuslepinguga oleks kaetud mitte üksnes oma vara, vaid ka teistele kahju tekitamise vastutus, et ära hoida niisuguseid kurbi olukordi."

http://tarbija24.postimees.ee/3085935/suur-tagasinoude-summa-ehmatas-tules-kodu-kaotanud-perekonda