Tasub teada: kes kannab kahjud, kui liiklusõnnetuse põhjustab jalgrattur?

26. juuni 2018

Viimasel kahel kuul on sagenenud sõidukite ja jalgratturite omavahelised kokkupõrked. ERGO kahjukäsitluse klienditeeninduse osakonna juht Taavi Kööts selgitab, millisel juhul on abi kindlustusest ja millisel mitte.

“Jalgratturi süül sõidukile tekitatud kahjusid saab sisse nõuda jalgratturilt, kaskokindlustuse olemasolul saab pöörduda ka kindlustusseltsi poole ning omavastutuse osa kahju põhjustajalt tagasi nõuda. Kui autole on sõlmitud vaid kohustuslik liikluskindlustus, siis tuleb osapooltel kahjude korvamise osas ise kokku leppida ja hüvitist saab nõuda vaid jalgratturilt. Liikluskindlustus kahjustatud sõiduki kahjusid ei korva,” selgitas Kööts. 

Kahjuhüvitise sissenõudmiseks on oluline iga juhtum osapooltel sündmuskohal korralikult fikseerida. Kui kokkulepet sõlmida ei õnnestu, siis tuleks juhtunust teavitada ka politseid. Päästeametit ja politseid tuleb kindlasti teavitada juhul, kui jalgrattur või autojuht on saanud kokkupõrke tulemusel tervisekahjustusi. 

Kuigi jalgrattale liikluskindlustust sõlmida ei saa, pakuvad erinevad seltsid Köötsi sõnul sageli kodukindlustuse juurde laiendatud vastutuskindlustust. “See katab enamasti ka kolmandale isikule õigusvastaselt tekitatud kahjud ning kindlustuskaitse laieneb üldjuhul ka pereliikmetele. Nii on kaitstud ka lapsed, kes sageli ettevaatamatusest autodele teede ristumiskohtades ette sõidavad. Esmapilgul sõidukile sellises olukorras tekitatud tühisena näivad kahjustused võivad taastamisel päris kulukaks osutuda,” lisas Kööts.