Tööandja tervisekindlustus lööb rekordeid

7. november 2022

Järjest enam tööandjaid võtab töötajate tervise eest seismisel suurema rolli – ainuüksi ERGOs on tööandja tervisekindlustuse sõlmimine kasvanud viimase nelja aastaga kuus korda, hüvitatavad summad pea kümme korda. 

2022. aasta esimese kaheksa kuuga on ERGO kindlustus hüvitanud üle 9000 tööandja ravikindlustuse juhtumi, mida on ligi neli korda rohkem kui möödunud aastal samal ajal. „Täiendav ravikindlustus on leidnud oma koha töötajate motivatsioonisüsteemi osana ja seda väärtustatakse üha rohkem,“ sõnas ERGO ravikindlustuse riskijuht Janika Lüüs-Likk

Turu-uuringute AS-i uuringu põhjal soovivad täna tööandja ravikindlustust ligi pooled eestimaalastest, kuid Eesti Kindlustusseltside Liidu statistika kohaselt on see olemas kümnendikul. „Teadlikkus sellest, millistes olukordades täiendav ravikindlustus toetada saab, on töötajate seas aasta-aastalt kasvamas ning üha enam tuntakse huvi selle kasutamise võimaluste vastu,“ lisas Lüüs-Likk. „Üheks huvi suurenemise põhjuseks võib olla hinnatõus ja püsikulude kasv, mis paneb töötajaid aina enam väärtustama enda töövõimet. Hea tervise tagamiseks pööratakse varasemast rohkem tähelepanu haiguste ennetamisele ja tervisemure korral ei lükata arstile pöördumist enam kaugele tulevikku, vaid tegeletakse probleemi lahendamisega kohe.“ 

Maailma parimate tööandjate TOP 10 hulka valitud Philip Morris International töötajad on juba mitmeid aastaid olnud kaitstud täiendava ravikindlustusega. „Kindlustuse olemasolul pööravad töötajad oma tervisele märgatavalt rohkem tähelepanu, mis kokkuvõttes peaks olema iga tööandja unistus, kuna terved ja motiveeritud töötajad on ettevõtte üks alustalasid,“ sõnas Philip Morris Baltic inimeste ja sisekultuuri osakonna juht Sandra Daukšiene. „Kui ettevõte saab omalt poolt midagi ära teha, et inimestel oleks võimalused ja soov oma vaimsele ja füüsilisele heaolule rohkem rõhku pöörata, siis peaks täna olema iga ettevõtte standard seda pakkuda.“ 

Täiendav ravikindlustus võimaldab töötajal kasutada tasulisi raviteenuseid kiiremini, mugavamalt ja väiksema kuluga. Kindlustusega saab katta lisaks tasulise eriarsti teenusele ka hambaravi, prillide või läätsede soetamise kulu ning traumade ja vigastuste puhul vajaliku taastusravi. Lisaks on kindlustus abiks nii sügishooajal vajaliku gripivaktsiini kui ka tõukerattal juhtunud õnnetusjuhtumi järgse ning keskmisest ulatuslikuma hambaravi kulude katmisel. 

„Kindlustatu saab valida endale meelepärase raviteenuse pakkuja ning endale sobiva visiidi toimumise aja, kattes ka selliste raviteenuste kulusid, mida Haigekassa ei korva või korvab vaid piiratud mahus,“ sõnas ERGO esindaja. „Lepingusse valitavatest kindlustuskaitsetest on just kulukamad teenused kõige küsitumad – näiteks vaktsineerimise, profülaktiliste tervisekontrollide ja hambaravi kaitse. Kuvarit kasutavate töötajate puhul soovitakse sageli lepingusse lisada veel prillide ja läätsede soetuskulude ning sundasendis töötavate töötajate puhul arsti määratud taastusraviteenuste lisakaitseid.“  

Kõige suuremate võimalustega kindlustuskaitset küsivad üldjuhul ettevõtted, kellel on väga spetsiifiliste oskustega töötajaskond ning tööandjate vaheline konkurents tööjõu värbamisel on väga tugev. „Töötajate motiveerimise eesmärgil soovib sellises värbamiskeskkonnas tegutsev tööandja lisaks palgale pakkuda võimalikult palju lisahüvesid ning see peegeldub ka laia kindlustuskaitsete valiku soovis,“ lisas Lüüs-Likk.