Tööjuubel - 30 aastat ERGOs

14. august 2023

ERGOs töötamise 30. tööjuubelit tähistab sel aastal koguni kaks töötajat. Edasikindlustuse osakonna juhataja Ave Melsas ja seenior maaklerihaldur Tõnu Potsepp. Loe meie tööjuubilaride mõtete ja töisest teekonnast ERGOs siit.

ERGO tööjuubilar, edasikindlustuse osakonna juhataja Ave Melsas sattus ERGOsse otse koolipingist. Kuigi peale keskkooli täiendas ta end ühiskondliku toitlustamise erialal, sai suviste praktikate käigus kiirelt selgeks, et köögis töötamine ei ole tema jaoks. Kohe pärast lõpetamist jõudis Ave tuttava tuttava kaudu ERGOsse.

Kandideerimisel andis Avele suure eelise inglise keele oskus, mis oli tol ajal pigem haruldane. Samuti ei olnud toona veel võimalik kindlustusalast haridust kuskil omandada, seega ei saanud takistuseks ka puuduvad erialased teadmised. Tööks vajalikud oskused said omandatud katse-eksituse meetodil töö käigus. Kindlustusmaailma aitas sisse elada ühe suure edasikindlustuse Tallinna esinduse juht, kes juhendas teda nii dokumente vormistama kui igapäevaseid protsesse juhtima.

Ave mäletab siiani, et olles kolmandat päeva tööl pidi ta kokku puutuma rahvusvahelise edasikindlustuse maakleriga, kelle tugev inglise aktsent ja kiire rääkimistempo tegid niigi võõrkeelena tunduva maailma veelgi raskemini arusaadavaks. Tagantjärgi meenutades mõtleb Ave hirmuga, mille kõige peale ta noogutas, kuna sai vaevu poolest jutust aru.

30 aasta jooksul on ettevõte läbinud ka hulganisti muudatusi – kui alguses oli tegemist Eesti ettevõttega, siis peagi laieneti Baltimaadesse ja praegu on ERGO osa suurest grupist. „Iga liitumine on tööd palju muutnud, n-ö ühe dimensiooni juurde toonud. Töö on muutunud komplekssemaks, sest grupi osana on raporteerimist palju rohkem. Samuti on seatud ka uued standardid, mis on töökorraldust samal ajal põnevamaks ja mitmekesisemaks muutnud. Seega võib öelda, et kolme tundmatuga võrrandi asemel tekkis iga liitumisega järsku justkui kuue tundmatuga võrrand,“ tõi Ave matemaatikast paralleele.

Kindlustusvaldkond ja ERGO väärtused on Avele ka väga südamelähedased, kuna tunneb, et tema töö on otseselt ühiskonnale kasulik. „Minu tööst sõltub täna nii meie enda ettevõtte kui ka meie klientide ehk laiema üldsuse heaolu, lisaks tagab kindlustus igas olukorras selle, et elu läheks edasi,“ selgitas ta. Vaheldusrikkust armastavat Ave hoiab ERGOs lisaks missioonitundele ja väljakutsuvalt põnevale erialale ka inimesed tema ümber. Algusaegadest on Avel kõige eredamalt meeles nende ühised väljasõidud, ülebaltilised suvepäevad ja ekskursioonid. „Alati ei olnud kokku saamiseks põhjust vajagi, ka kontoris toimus tööpäeva lõpus alati midagi seltskondlikku,“ meenutas Ave.

Ennast tööhundiks nimetava Ave jaoks ei ole aga eraelu ja töö vahel tasakaalu leidmine kunagi lihtsamate killast olnud. „Põhiressurss läheb mul ikka tööle – nii on mind lihtsalt üles kasvatatud. Töölt lahkudes enda ümberlülitamine on ülimalt keeruline ja vahel juhtub, et näen ka unes tööd, aga eks see ole ka minu enda viga ehk tegemist on ju prioritiseerimisega. Mina isiklikult tunnen, et see, mis ma teen on päriselt tähtis ja vajalik, seega ei ole mul isegi varianti, et äkki täna ei viitsi või, et kui kell viis tiksub, siis jätan asja pooleli.“

ERGO teine tööjuubilar Tõnu Potsepp alustas karjääri ehitusvaldkonnas, kus ta pidas 21 tööaasta jooksul erinevatel juhtivatel positsioonidel enam kui viit ametikohta. Kuigi paljud tolleaegsed ehitised, mis Tõnu hoolsa pilgu ja käe all valmisid, on praeguseks lammutatud või ümberehitatud, kohtab mõningaid objekte veel tänagi tänavapildis. Silmapaistvamateks neist on Tallinna Teletorn ja Pirita Olümpiakompleks ning endine rahandusministeeriumi hoone.  

1993. aasta jaanuaris tegi Tõnu aga ehitusega lõpparve ja juba järgmisel päeval alustas ta BICOs, praeguses ERGOs varakindlustuse osakonna juhataja asetäitjana. Sel ajal ei eelnenud uuele positsioonile ei konkurssi, intervjuude vooru ega kandideerimist, piisas vaid personaalsest ettepanekust, mille tegi Tõnule üks Balti Kindlustusseltsi toonastest omanikest.  

Ehitusvaldkonnast võttis Tõnu kaasa erakordselt hea kogemuse riskide hindamiseks, mis andis talle ka väga hea aluse karjäärimuutusega kohanemiseks. Kõige suurema kahe valdkonna vahel toob Tõnu välja erinevused töökorralduses. Ehituses oli töökorraldus lihtne – tuli käsk, mille pidi täitma, kuid kindlustuses pidi käskude jagamise asemel keskenduma inimeste juhtimisele. Selline lähenemine oli Tõnule, kui energiast pakatavale seltskonnahingele, äärmiselt teretulnud. Ja tundub, et tal tuleb see ka äärmiselt hästi välja, kuna juba 2015. aastal sai Tõnu ERGO heade mõtete päeval koos teiste ekspertidega sõna võtta ja seletada, kuidas tegude juhist inimeste juhiks saada.  

Tõnu esimestel aastatel oli kindlustus aga veel üsna lapsekingades, suurem osa tööst tehti paberil ja näost-näkku, vahel tuli ette isegi ukselt uksele käimist. Tasapisi hakkasid ettevõtted varasid kindlustama ja hetkel, mil pangad hakkasid laene ja liisinguid väljastama, muutus ka kindlustus uueks normaalsuseks. Ajapikku hakkas kogu tööprotsess ka rohkem digitaliseeruma – tekkisid erinevad andmebaasid ja müügiprogrammid.

Tõnu on aga üleminekutega harjunud ja erinevad uuendused temas lisastressi ei tekitanud. On mees ju ikkagi ainuüksi ERGOs juba kuuel erineval positsioonil töötanud. Varakindlustuse osakonna juhataja asetäitjast sai kindlustusdirektor, seejärel, BICO ja Leksi ühinemisel, maaklersuhete juht ning järgmisena suurklientide teenindusdirektor. ERGO tänase nime all oli Tõnu esimeseks positsiooniks kindlustusvahendajate osakonna juht ja praegu on tema kanda seenior maaklerihalduri positsioon.  

Kõige meeldejäävama seigana ei meenu Tõnule aga mitte töised saavutused, vaid ühised hetked ja üritused, mida kolleegidega koos on korda saadetud. Eredamate hetkedena tõi Tõnu välja maakleritele korraldatud veretu vibujahi, laevasõidu Naissaarele, rabamatka ja palju kõneainet tekitanud seenelkäigu, kus Tõnu isiklikult ühtegi seent ei julgenud korjata, kuid seenekorv täitus usinate abiliste jõul imeväel. Samuti kõikvõimalikud pidustused – tähtpäevad ja sünnipäevad, mida sai osakonnast hoolimata, alati üheskoos tähistatud.  

Just meeskond ja ühised ettevõtmised on see, mis on Tõnu kõik need 30 aastat kontorisse toonud ja ka väga konkreetseks põhjuseks, miks mees kodukontorit ei poolda. Tõnu sõnul tekib just samas ruumis koos töötades see õige sünergia – kõik on kõigi jaoks olemas ja abiks ning probleemidele saab kiirelt jälile. Täna on Tõnu selles osas aga veidi pehmenenud ja suurema lumega jääb isegi tema hea meelega kodukontorisse.

Aitäh teile tehtud töö ja panuse eest, Ave ja Tõnu, ning hoogsalt üheskoos edasi!