Torm tõi ERGOle 35 kahjujuhtumit

30. oktoober 2013

Eile Eestimaad laastanud tormiilm põhjustas inimeste varale palju kahju, ka ERGO kliendid on teatanud kokku 35 kahjujuhtumist.

Enim tekitas torm inimestele varakahjusid, peamiselt viis marutuul majadelt katuseid. Katusteta jäid nii koolimajad, haiglad, korterelamud kui ka eramud. Samuti esines purustusi kõrvalhoonetel
(kasvuhooned, grillmajad, aidad), ühel korral kukkus katusesse ka murdunud puu. Ühel juhtumil oli puu kukkunud auto peale ning ühel kliendil jäi tormi tõttu reis ära.

„Torm paneb enim proovile just majade katused. Kerged või vanad katused saavad tormiga tuule alla ning tekitavad inimestele kõvasti meelehärmi ja kahju,” kommenteeris ERGO kahjukäsitluse
osakonna juhataja Caterina Lepvalts. “Kutsume üles kõiki kliente, kes tormikahjusid kandsid, endast ruttu teada andma, et tekitatud kahju kiiresti kõrvaldada ning vara edasine hävinemine peatada,” lisas Lepvalts.

Tänaseks on kliendid esitanud ERGO-le hüvitistaotlusi tormikahjude eest kokku mahus ligi 200 000 eurot.