Venemaal ja Valgevenes esineb sanktsioonide tõttu tõrkeid reisikindlustusega

16. märts 2022

Eesti Kindlustusseltside Liit hoiatab, et seoses Venemaa ja Valgevene finantssektorile kehtestatud sanktsioonidega võib nendes riikides esineda tõrkeid reisikindlustusega. Kuna pankadevahelised arveldused on häiritud, võivad kohalikud raviasutused nõuda tasumist sularahas ja ei pruugi aktsepteerida Eesti kindlustusandjate garantiikirju.

Kindlustusseltside liidu juht Mart Jesse soovitab Venemaad ja Valgevenet külastada üksnes hädavajadusel. „Kui reisimine on möödapääsmatu, siis peab sinna kaasa võtma piisavalt sularaha, sest enamasti rahvusvahelised pangakaardid ei toimi. Õnnetuse juhtumisel tuleb valmis olla, et kulud tuleb katta endal kohapeal ja hiljem esitada dokumendid kindlustusseltsile hüvitamiseks,“ ütles Jesse.

Jesse rõhutas, et kõik pikaajalised reisikindlustuse lepingud kehtivad Venemaal ja Valgevenes, kuid uute lepingute tingimused võivad olla muutunud. „Sanktsioonide tõttu on kindlustusandjatel keeruline seal kaitsta oma kliente ja aidata abivajajaid. Reisikindlustust tehes tuleb tähelepanelikult kontrollida selle kehtivuse piirkondi ja tingimusi,“ selgitas Jesse.

Jesse lisas, et kindlustus ei kata kahju, mis tekib sõjategevuse tõttu. „Sõda on kindlustuslepingutes üldteada välistus. Ukraina sõjapiirkondades hakkab reisikindlustus taas kehtima pärast sõjategevuse lõppu, mis loodetavasti juhtub juba varsti,“ ütles ta.

Reisikindlustus hüvitab ootamatuid kulutusi välismaal haigestumisel, reisi katkestamisel, lennu hilinemisel, pagasi kaotsiminekul ning õnnetuse või ettenägematu olukorra juhtumisel.

Eesti Kindlustusseltside Liit (EKsL) on kõiki Eestis tegutsevaid kindlustusandjaid ühendav erialaliit, mis arendab kindlustust ja kahjuennetust ning analüüsib ja avaldab kindlustusstatistikat. EKsL korraldab kindlustusvaidluste lahendamist kindlustuse lepitusorgani kaudu.